Loading Events

« All Events

MTÜ Diabeedispetsialistid kevadkoolitus 2022

19. May

15EUR

Õppekava nimetus: MTÜ Diabeedispetsialistid kevadkoolitus 2022
Õppekava rühm: meditsiin, õendus
Majandustegevusteatise number: 198117
Kuupäev: 19. mai 2022
Korraldaja: MTÜ Diabeedispetsialistid
Sihtgrupp: õde, arst jt tervishoiuvaldkonna töötajad
Õpingute alustamise tingimused: algteadmised diabeedist ja selle ravist
Oodatav osalejate arv: kuni 45 osalejat
Koolituse maht: 7 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: hübriidkoolitus Tartus VSpa konverentsikeskuses (Aleksandri 2, 51004, Tartu) ja ZOOM veebikeskkonnas
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorium on varustatud internetiühenduse, dataprojektori ja helisüsteemiga. Auditoorium mahutab kuni 45 inimest. ZOOM veebikeskkond on mõeldud videokonverentside läbiviimiseks. Rakendus töötab nii nutiseadmes kui ka arvutis. Õppijal on võimalik koolitust kuulata ning kasutada vestluse funktsiooni küsimuste küsimiseks.
Koolituse eesmärk: koolituse läbinu tunneb erinevaid vere glükoosisisalduse jälgimise võimalusi, teenuseid ja nõustamise viise diabeedi ravis

Õpiväljundid

  • teab erinevaid pideva glükoosimonitooringu süsteeme
  • nimetab erinevaid diabeedi ravi toetavaid teenuseid/viise
  • teab diabeedi valdkonna viimaseid erialauudiseid

Õppetöö vormid ja mahud tundides: Iseseisev töö 1 tundi; (veebi)loengud 6 tundi

Ülesehitus ja mahtÕppesisuPeamised õppemeetodid
Iseseisev tööTöö järgnevate õppematerjalidega:
7. Diabetes Technology: Standards of Medical Care in Diabetes—2022. Diabetes Care 2022;45(Suppl. 1):S97–S112 | https://doi.org/10.2337/dc22-S007: https://diabetesjournals.org/care/issue/45/Supplement_1
Iseseisev töö kohustuslike õppematerjalidega
Auditoorne tööLoengud teemadel:
MTÜ Kõnnime koos
Dexcom ONE pideva glükoosimonitooringu süsteem
Toetajaliikme ettekanne: teema täpsustamisel
Touchcare A7+ sensor
Diabeedi eriõe baaspädevus
Covid19 ja diabeet lastel
Diabeeti põdeva inimese nõustamine psühholoogi pilgu läbi
Aktiivne osalemine loengutes

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Maarja Randväli, diabeediõde ja toitumisnõustaja, Eesti Laste ja Noorte Diabeediühing, MTÜ Diabeedispetsialistid, MTÜ Kõnnime koos, Tervisehool OÜ
Urmeli Katus, MTÜ Diabeedispetsialistid
Merilin Vesingi, tooteesindaja, Dexcom Eesti
Mirjam Prints, Country manager, Pharma Nord Eesti OÜ
Anna Nukka, tootejuht, Linus Medical OÜ
Mari Lukka, arst-resident pediaatria erialal, Tartu Ülikooli Kliinikum
Kristi Peegel, Eesti Laste ja Noorte Diabeediühing
Mairi Laane, psühholoog, Diabeedikool

 

PÄEVAKAVA
09.30–10.00 Registreerumine ja näitus

10.00–11.00 MTÜ Diabeedispetsialistid ÜLDKOOSOLEK
11.00–11.15 MTÜ Kõnnime koos
Maarja Randväli, MTÜ Kõnnime koos ja MTÜ Diabeedispetsialistid
11.15–11.45 Dexcom ONE pideva glükoosimonitooringu süsteem
Merilin Vesingi, tooteesindaja, Dexcom Eesti
11.45–12.00 Toetajaliikme ettekanne: teema täpsustamisel
Mirjam Prints, Country manager, Pharma Nord Eesti OÜ
12.00–12.45 LÕUNA
12.45–13.15 Touchcare A7+ sensor
Anna Nukka, tootejuht, Linus Medical OÜ
13.15–13.30 Diabeedi eriõe baaspädevus
Urmeli Katus ja Maarja Randväli, MTÜ Diabeedispetsialistid
13.30–14.00 Covid19 ja diabeet lastel
Mari Lukka, arst-resident pediaatria erialal, Tartu Ülikooli Kliinikum
14.00–14.15 Kohvipaus
14.15–14.30 Diabeedikool
Kristi Peegel, MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeediühing
14.30–15.30 Diabeeti põdeva inimese nõustamine psühholoogi pilgu läbi
Mairi Laane, psühholoog, Diabeedikool

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad tõendid: MTÜ Diabeedispetsialistid liikmetel jt tervishoiutöötajatel on võimalik taodelda koolituse läbimise eest TÕEND-it. Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse eelselt iseseisev töö teemakohaste materjalidega, veebikoolitusel osalemine 100% ulatuses ja veebikoolituse järgne testi sooritamine positiivsele hindele (vähemalt 50%).

Koolituse maksumus ja koolitusele registreerimine:
KOOLITUS ON LIIKMETELE TASUTA!
Mitteliikmetele on koolituse maksumus 15 EUR

Koolitusele registreerumine: Koolitusele registreerumiseks täitke registreerimisvorm leheküljel www.diabeedispetsialistid.ee/registreeru-koolitusele/ VÕI kirjutage
koolitus@diabeedispetsialistid.ee VÕI helistage tel 53 733 589 (Maarja Randväli) 58 144 534 (Urmeli Katus)

Arveväljastatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast registreerimist.

Koolitusele tagasiside andmine: Tagasiside andmine on vabatahtlik ja anonüümne. Tagasiside andmise võimalus tekib pärast koolituse läbimist. Tagasiside vorm on veebipõhine. Tagasiside vormiga hinnatakse üldist rahulolu koolituse korraldusega, koolituskeskkonnaga, lektoritega ning ainekava sisu ja mahuga. Tagasiside andmise võimalusest informeeritakse osalejaid koolituspäeval ning pärast koolitust e-maili teel.

Osavõtutasu tagastamine: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teada anda e-maili teel koolitus@diabeedispetsialistid.ee või info@diabeedispetsialistid.ee. Kui osaleja teavitab mitteosalemisest 7 kalendripäeva enne ürituse toimumist tagastatakse osalemistasu 100% ulatuses. Osavõtutasust tagastatakse 50% juhul, kui loobumine toimub 6-3 kalendripäeva enne ürituse toimumist. Osavõtutasu ei tagastata, kui loobumine toimub hiljem kui 3 kalendripäeva enne ürituse toimumist.

Vaidluste lahendamine: Vaidlused lepingupoolte vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

Lisainfo: info@diabeedispetsialistid.ee VÕI 53 733 589 (Maarja Randväli)

Details

Date:
19. May
Cost:
15EUR

Organizer

MTÜ Diabeedispetsialistid
Email:
koolitus@diabeedispetsialistid.ee
Website:
www.diabeedispetsialistid.ee
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.