Koolitus DIABEEDI ABC elanikkonnale

Koolitus:Diabeedi ABC elanikkonnale

Õppekava nimetus:  Diabeedi ABC

Majandusteatise number: 164917

Õppekava rühm: teraapia-ja taastusravi

Korraldaja: MTÜ Diabeedispetsialistid

Sihtgrupp: II tüüpi diabeeti põdevad inimesed ja nende lähedased

Õpingute alustamise tingimused: Huvi ja soov diabeedialasele täiendamisele

Oodatav osalejate arv: 20-30 inimest

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Toimumise koht: Koolitust planeeritakse vastavalt vajadusele ja koolitatavate hulga täitumisele. Koolituse toimumise aeg ja koht pannakse üles orienteeruvalt  kuu enne planeeritavat koolituse algust.

 

Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe viiake läbi vastavalt kokkulepitud koolitusruumides. Koolituse ruumid on varustatud traadita/traadiga internetiühenduse, ekraani, dataprojektori, helisüsteemi, pabertahvli ja markerite ning märkmepaberite ja pastakatega.

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinu teab diabeedi etioloogiat ja haigusega kaasnevaid tüsistustest. Lisaks oskab mõõta endal ja ka teistel veresuhkrut. Teab ja mõistab toitumise ja füüsilisuse aktiivsuse olulisust. Saab paremini hakkama oma igapäeva toimetustega, mis on seotud diabeedi osaga sh tööl käimisel.

 

Õpiväljundid

Koolituse edukalt läbinu:

 • teab 1. ja 2. tüüpi diabeedi etioloogiast
 • teab 2 tüüpi diabeedi ravi põhimõtteid
 • teab enesekontrolli teostamise õigeid võtteid
 • teab ja oskab teha süstimistehnikat
 • oskab kasutada glükomeetrit
 • teab tervislike toitumise põhimõtteid
 • oskab arvutada menüüs süsivesikuid
 • teab mis on glükeemiline indeks
 • teab ja oskab vältida võimalikke diabeedist tingitud tüsistusi
 • oskab abi anda endale ja ka teistele hüpoglükeemia korral
 • on teadlik seadusandlike võimalustega

 

Õppetöö vormid ja mahud tundides:

Loengud ja praktikumid 7 tundi; Iseseisev töö 1 tundi

 

 

Õppe sisu:

Ülesehitus ja maht Õppesisu Peamised õppemeetodid
Iseseisev töö 1t Töö järgnevate õppematerjalidega:
MTÜ Diabeedispetsialistid kodulehekülg www.diabeedispetsialistid.ee
Tervise Arengu Instituudi poolt hallatav kodulehekülg www.toitumine.ee
Iseseisev töö kohustuslike õppematerjalidega
Auditoorne töö 7t Loengutes käsitletavad teemad:

 • Diabeedi olemus ja etioloogia (sh 1.tüüpi diabeet, 2.tüüpi diabeet, gestatsioonidiabeet)
 • Diabeedi levimus
 • Diabeedi diagnoosimine
 • Diabeediravi tarvikud (sh glükomeeter, süstevahend, insuliinipump, glükoosisensor)
 • Diabeediravi eesmärgid (sh täiskasvanutel)
 • Tasakaalustatud toitumise põhimõtted, süsivesikute arvutamine, glükeemiline indeks
 • Füüsiline aktiivsus
 • Diabeedi tüsistused
 • Seadusandlus

Praktikumides käsitletavad teemad:

1) Insuliini süstimis tehnika, KIT kasutamine, hüpoglükeemia korral esmaabi andmine
2) Veresuhkru monitooring

Loengud
Praktikumid

 

Kohustuslike õppematerjalide loend:

 • MTÜ Diabeedispetsialistid kodulehekülg

Internetis: www.diabeedispetsialistid.ee

 • Einberg Ü, Shor R, Paal M, et al. Diabeet Lastel ja Noortel. Tallinn: Eesti laste ja Noorte Diabeedi Ühing; 2013.

Internetis: http://lastediabeet.ee/diabeedist/raamat-diabeet-lastel-ja-noortel/

 • Tervisliku toitumise põhimõtted

Internet: www.toitumine.ee

 

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad tõendid: Kursus loetakse läbinuks kui osaleja on 100%-selt osalenud õppetöös. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitust läbiviivad lektorid

Urmeli Joost (RN, Msc Diabetes, Msc Rahvatervishoid), diabeediõde, AS Põlva Haigla

Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus) diabeediõde ja toitumisnõustaja, Qvalitas arstikeskus

 

 

KOOLITUSE PROGRAMM:

8.30–9.15  REGISTREERUMINE
9.15–10.15  Loeng: Diabeedi etioloogia, diabeedi levimus, diabeedi diagnoosimine, diabeediravi eesmärgid, diabeedi tüsistusd  Lektorid: Urmeli Joost (RN, Msc)/Maarja Randväli (RN)
10.15–10.45 KOHVIPAUS
10.45–11.30 Loeng: Tasakaalustatud toitumine (sh toitaineline jaotus, kiudained), glükeemiline indeks, glükeemiline koormus, einevad dieedid, süsivesikute arvutamine Lektor: Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus)
11.30–12.00 Loeng: Füüsiline aktiivsus ja diabeet Lektor: Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus)
12.00–12.15 Praktikum: Süsivesikute portsjoni ehk leivaühikute arvutamine Lektorid: Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus)
12.15–13.00 LÕUNA
13.00–13.15 Loeng: Veresuhkru monitooring, glükomeeter, süstevahend Lektor: Urmeli Joost (RN, Msc)
13.15–14.15 Loeng: Diabeedi ravi (sh insuliinravi põhitõed) Lektor: Urmeli Joost (RN, Msc)
14.15–14.45 Loeng: Üldisemalt insuliinpumbaravist ja selle võimalustest Lektor: Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus)
14.45–15.45 Praktikum: Veresuhkru mõõtmine, insuliini süstimine, HüpoKit kasutamine, hüpoglükeemia esmaabi
Lektor: Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus)
15.45–16.00 Lõpetamine, tunnistuste jagamine

 

Koolitusele tagasiside andmine: Tagasiside andmine on vabatahtlik ja anonüümne. Tagasiside andmise võimalus tekib pärast koolituse läbimist. Tagasiside vorm on veebipõhine. Tagasiside vormiga hinnatakse üldist rahulolu koolituse korraldusega, koolituskeskkonnaga, lektoritega ning ainekava sisu ja mahuga. Tagasiside andmise võimalusest informeeritakse osalejaid koolituspäeval ning pärast koolitust e-maili teel.

Osavõtutasu tagastamine: Koolituse tasu on 65 eur.

Kui Te mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palume sellest teatada kirjalikult e-maili aadressile koolitus@diabeedispetsialistid.ee hiljemalt 7 kalendripäeva enne ürituse toimumist ja me tagastame 100% koolituse osalustasust. Osavõtutasust tagastame 50% juhul, kui loobumine toimub 6-3 kalendripäeva enne ürituse toimumist. Osavõtutasu ei tagastata, kui loobumine toimub hiljem kui 3 kalendripäeva enne ürituse toimumist.

Vaidluste lahendamine: Vaidlused lepingupoolte vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel.
Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

Koolitusele registreerumine: Koolitusele registreerumiseks saata email koos järgnevate andmetega (nimi, isikukood, ametikoht, ettevõte, e-post) e-maili aadressile koolitus@diabeedispetsialistid.ee.

Lisainfo: tel 53 733 589 (Maarja Randväli) või 58 144 534 (Urmeli Joost)

diabeedispetsialistid-logo_1