Seadusandlus

Eesti Haigekassa kompenseerib (90%) glükomeetri testribasid järgmises koguses:

 1. alla 19-aastasele diabeedihaigele isikule kuni 1650 testriba eest kalendripoolaastas;
 2. I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni kuni 1100 testriba eest kalendripoolaastas;
 3. rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas lapse 1-aastaseks saamiseni;
 4. rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;
 5. I tüübi diabeedi haigele kuni 900 testriba eest kalendripoolaastas;
 6. II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 450 testriba eest kalendripoolaastas;
 7. II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 testriba eest kalendripoolaastas;
 8. täpsustamata diabeedi (rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) toodud diagnoosikood E14) haigele kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;
 9. muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas;
 10. korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas.

 

Eesti Haigekassa kompenseerib (90%) torkeseadme lantsette järgmises koguses:

 1. alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 1650 lantseti eest kalendripoolaastas;
 2. I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni kuni 1100 lantseti eest kalendripoolaastas;
 3. rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas lapse 1-aastaseks saamiseni;
 4. rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;
 5. I tüübi diabeedi haigele kuni 900 lantseti eest kalendripoolaastas;
 6. II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 450 lantseti eest kalendripoolaastas;
 7. II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 lantseti eest kalendripoolaastas;
 8. täpsustamata diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E14) haigele kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;
 9. muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas;
 10. korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas.

 

Eesti Haigekassa kompenseerib (90%) insuliini või süstitavate diabeediravimite ühekordse kasutusega süstevahendi nõelu järgmises koguses:

 1. alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
 2. I tüübi diabeedi haigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
 3. rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 500 nõela eest kalendripoolaastas;
 4. II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 200 nõela eest kalendripoolaastas;
 5. muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 350 nõela eest kalendripoolaastas;
 6. II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid (v.a insuliin), kuni 200 nõela eest kalendripoolaastas.

Insuliinpump

 

Insuliinipumpade kood, nimetus, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

 

KoodNimetusPiirhind (eurodes)Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär
7002841Accu-Chek Spirit insuliinipump1095,1190%
7003639Insuliinipump Paradigm Veo MMT-7541972,0050%
7003965Insuliinipump Paradigm Veo MMT-5541972,0050%
7010648Insuliinipump Paradigm MMT-7151035,5090%
7010659Insuliinipump Paradigm MMT-5151035,5090%

 

Haigekassa võtab üle diabeedihaigele kindlustatud isikule vajaliku insuliinipumba eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel ja ulatuses:

1. kuni 4-aastasele (kaasa arvatud) lapsele ühe insuliinipumba eest;

2. 5–18-aastasele isikule, kes on alla 5-aastaselt alustanud pumbaraviga või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe insuliinipumba eest 5 kalendriaasta jooksul.

Insuliinpumba infusioonivahendid

 

Insuliinipumba infusioonivahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

 

KoodNimetus, kogus müügipakendisPiirhind (eurodes)Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär
7002199Quick-Set kanüül 109 cm, 9 mm 10 tk146,7390%
7002201Quick-Set kanüül 58 cm, 9 mm 10 tk146,7390%
7002212Quick-Set kanüül 58 cm, 6 mm 10 tk146,7390%
7002739Quick-Set infusioonikomplekt MMT396 10 tk127,4890%
7002740Quick-Set infusioonikomplekt MMT397 10 tk127,4890%
7002751Quick-Set infusioonikomplekt MMT398 10 tk127,4890%
7002762Quick-Set infusioonikomplekt MMT399 10 tk127,4890%
7011403Accu-Chek FlexLink I 6 mm / 60 cm infusioonivahendid N10141,3390%
7011425Accu-Chek FlexLink I 8 mm / 60 cm infusioonivahendid N10141,3390%
7011436Accu-Chek FlexLink I 10 mm / 60 cm infusioonivahendid N10141,3390%
7011447Accu-Chek FlexLink I 6 mm / 70 cm infusioonivahendid N10141,3390%
7011458Accu-Chek FlexLink I 8 mm / 70 cm infusioonivahendid N10141,3390%
7011469Accu-Chek FlexLink I 10 mm / 70 cm infusioonivahendid N10141,3390%
7011470Accu-Chek FlexLink 6 mm kanüülid N1086,9990%
7011481Accu-Chek FlexLink 8 mm kanüülid N1086,9990%
7011492Accu-Chek FlexLink 10 mm kanüülid N1086,9990%
7005440Silhouette MMT-368 infusioonikomplekt (13mm/45cm) 10 tk100,2890%
7005451Silhouette MMT-377 infusioonikomplekt (17mm/110cm) 10 tk100,2890%
7005462Silhouette MMT-381 infusioonikomplekt (13mm/60cm) 10 tk100,2890%
7005473Silhouette MMT-382 infusioonikomplekt (13mm/110cm) 10 tk100,2890%
7005484Silhouette MMT-383 infusioonikomplekt (13mm/80cm) 10 tk100,2890%
7005844Silhouette MMT-384 infusioonikomplekt (17mm/80cm) 10 tk100,2890%
7005877Silhouette MMT-378 infusioonikomplekt (17mm/60cm) 10 tk100,2890%
7005013Silhouette MMT-371 infusioonikomplekt (17mm/110cm) 10 tk100,2890%
7005529Silhouette MMT-373 infusioonikomplekt (17mm/60cm) 10 tk100,2890%
7005776Sure-T MMT-862 infusioonikomplekt (6mm/45cm) 10 tk86,7590%
7005541Sure-T MMT-864 infusioonikomplekt (6mm/60cm) 10 tk86,7590%
7005552Sure-T MMT-866 infusioonikomplekt (6mm/80cm) 10 tk86,7590%
7005563Sure-T MMT-874 infusioonikomplekt (8mm/60cm) 10 tk86,7590%
7005530Sure-T MMT-876 infusioonikomplekt (8mm/80cm) 10 tk86,7590%
7005787Sure-T MMT-884 infusioonikomplekt (10mm/60cm) 10 tk86,7590%
7005596Sure-T MMT-886 infusioonikomplekt (10mm/80cm) 10 tk86,7590%
7005608Sure-T MMT-863 infusioonikomplekt (29G/6mm/60cm) 10 tk86,7590%
7005619Sure-T MMT-865 infusioonikomplekt (29G/6mm/80cm) 10 tk86,7590%
7005620Sure-T MMT-873 infusioonikomplekt (29G/8mm/60cm) 10 tk86,7590%
7005631Sure-T MMT-875 infusioonikomplekt (29G/8mm/80cm) 10 tk86,7590%
7005642Sure-T MMT-883 infusioonikomplekt (29G/10mm/60cm) 10 tk86,7590%
7005653Sure-T MMT-885 infusioonikomplekt (29G/10mm/80cm) 10 tk86,7590%

Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendite Quick-Set ja Silhouette eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 508, Paradigm MMT-712, Paradigm MMT-512, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

 

Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendi Sure-T eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 508, Paradigm MMT-712, Paradigm MMT-512, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 180 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

 

Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendite eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON Plus ja Accu-Chek Spirit insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 infusioonivahendi eest kalendriaastas.

Insuliinpumba reservuaarid

Insuliinipumba reservuaaride kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

 

KoodNimetus, kogus müügipakendisPiirhind (eurodes)Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär
7002223MiniMed 508 3 ml reservuaar 10 tk34,0590%
7002773Reservuaar MMT-326/A 1,5 ml28,9190%
7002784Reservuaar MMT-332/A 3 ml28,9190%
7002830Accu-Chek insuliinipumba reservuaar 25 tk71,1390%

Haigekassa võtab üle insuliinipumba reservuaaride eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 508, Paradigm MMT-712, Paradigm MMT-512, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 100 reservuaari eest kalendriaastas.

Haigekassa võtab üle insuliinipumba reservuaaride eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON Plus ja Accu-Chek Spirit insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 75 Accu-Chek Spirit insuliinipumba reservuaari eest kalendriaastas.

 

Insuliinpumba glükoosisensorid

Insuliinipumba glükoosisensorite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:

 

KoodNimetus, kogus müügipakendisPiirhind (eurodes)Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär
7003774Glükoosisensor Sof-Sensor MMT-7002C 10 tk459,6590%
7004898Glükoosisensorid MMT-7002D 4 tk187,1390%
7005428Glükoosisensorid MMT-7002D 4 tk233,0890%
7005439Glükoosisensorid Enlite MMT-7008B 1 tk46,6090%

Haigekassa võtab üle insuliinipumba glükoosisensorite eest tasu maksmise kohustuse Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt kindlustatud isikult järgmises ulatuses:
1) kuni 4-aastase (kaasa arvatud) lapse puhul kuni 48 glükoosisensori eest kalendriaastas;
2) 5–18-aastase insuliinipumba ravil oleva isiku puhul, kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 10,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kes mõõdavad veresuhkrut üle 10 korra päevas, kuni 12 glükoosisensori eest kalendriaastas.