Infovoldikud

Infovoldik “Diabeeti põdeva haige nõustamine ja õpetamine”

Infovoldik “Diabeet ja hügieen”

Infovoldik “Hüpoglükeemia: patsiendijuhis”