2. tüüpi diabeet

2. tüüpi diabeet ehk insuliinsõltumatu diabeet on krooniline haigus mille korral inimese organism on muutunud resistentseks normaalsetele või kõrgenenud insuliini tasemetele, kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini, või esinevad mõlemad eelmainitud. Arvatakse, et 2. tüüpi diabeeti põhjustavad geneetilised tegurid koosmõjus keskkonnast tulenevate teguritega. Keskkonnast tulenevad tegurid nagu mida inimene sööb ja kui füüsiliselt aktiivne ta on koosmõjus geneetiliste teguritega mõjutavad 2. tüüpi diabeedi tekkeriski. Eluaegne risk 2. tüüpi diabeedi arenguks on 5-10 korda suurem indiviididel kelle esimese astme sugulastel (ema, isa, õde, vend) on diabeet.

Kuigi 2. tüüpi diabeet võib tekkida igas vanuses, esineb teda sagedamini keskealistel ja vanemaealistel inimestel.