Loading Events

« All Events

DIABEET JA TÜSISTUSED, NENDE ENNETUS JA KÄSITLUS 02.12.2021

2. December

35EUR

 

Õppekava nimetus: Diabeet ja tüsistused, nende ennetus ja käsitlus
Õppekava rühm: meditsiin, õendus
Majandustegevusteatise number: 198117
Kuupäev: 2. detsember 2021
Korraldaja: MTÜ Diabeedispetsialistid
Sihtgrupp: õde, arst jt tervishoiuspetsialistid
Õpingute alustamise tingimused: algteadmised diabeedist ja selle ravist
Oodatav osalejate arv: kuni 100 osalejat
Koolituse maht: 7 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: veebikoolitus ZOOM keskkonnas
Õppekeskkonna kirjeldus: ZOOM veebikeskkond on mõeldud videokonverentside läbiviimiseks. Rakendus töötab nii nutiseadmes kui ka arvutis. Õppijal on võimalik koolitust kuulata ning kasutada vestluse funktsiooni küsimuste küsimiseks.
Koolituse eesmärk: koolitusel antakse ülevaade uuenenud 2. tüüpi diabeedi ravijuhendist ning diabeedi kaugtüsistustest ning nende käsitlusest

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • On teadlik uuenenud 2. tüüpi diabeedi ravijuhendist ja selles antud soovitustest
  • Nimetab viise diabeeti põdeva patsiendi jalgade hindamiseks
  • Teab diabeetilise jala õendusabi
  • Tunneb SGLT2 toimet neerudele ja südame-veresoonkonnale

 

Õppetöö vormid ja mahud tundides: Iseseisev töö 1 tundi; (veebi)loengud 6 tundi

Ülesehitus ja mahtÕppe sisuÕppemeetodid
Auditoorne töö 7hLoengud teemadel:
Uuenenud 2. tüüpi diabeedi ravijuhend,
Seleeni defitsiit Eesti elanikkonnal ja selle mõju tervisele,
Diabeeti põdeva patsiendi jalgade hindamine,
Diabeetilise jala (sh charcot jala) õendusabi,
Kaasaegsed võimalused veresuhkru taseme jälgimiseks,
SGLT2 inhibiitorid ja südame-veresoonkond,
SGLT2 inhibiitorid ja neerud,
Guardian Connect,
Diabeedist tingitud distress, tekkepõhjused ja leevendamisvõimalused
Loeng
Iseseisev töö 1h2. tüüpi diabeedi diagnostika ja ravi. Ravijuhendite Nõukoda. 2021.Iseseisev töö kohustuslike õppematerjalidega

 

Kohustuslike õppematerjalide loend:
2. tüüpi diabeedi diagnostika ja ravi. Ravijuhendite Nõukoda. 2021. https://ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/154/2-tuupi-diabeedi-diagnostika-ja-ravi#2142d7cf

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad tõendid: Kursus loetakse läbinuks kui osaleja on 100%-selt osalenud (veebi)loengutel ja iseseisvalt läbi töötanud kohustusliku materjali. Koolituse läbimisel väljastatakse TÕEND.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Evelin Raie (MD), perearst, Järveotsa Perearstikeskus
Mai Blöndal (MD, PhD), arst-õppejõud kardioloogia erialal, SA Tartu Ülikooli Kliinikum; kardioloogia lektor, Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, kliinilise meditsiini instituut
Evelin Seppet (MD, PhD), nefroloog, AS Lääne Tallinna Keskhaigla
Tiina Mitt (RN), diabeediõde, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Birgita-Eva Tamm (RN), õde, MTÜ Diabeedispetsialistid
Anna Nukka, tootejuht, Linus Medical OÜ
Mirjam Prints, Country manager, Pharma Nord Eesti OÜ
Ingrid Susi, tootejuht, AB Medical Eesti OÜ

 

PÄEVAKAVA

10.00–10.15 ZOOM-i sisenemine ja MTÜ Diabeedispetsialistid avasõnad
Urmeli Katus, juhatuse liige, MTÜ Diabeedispetsialistid
10.15–10.45 Uuenenud 2. tüüpi diabeedi ravijuhend
Dr Evelin Raie, perearst, Järveotsa Perearstikeskus
10.45–11.15 Seleeni defitsiit Eesti elanikkonnal ja selle mõju tervisele
Mirjam Prints, Country manager, Pharma Nord Eesti OÜ
11.15–11.45 Diabeeti põdeva patsiendi jalgade hindamine
Tiina Mitt, diabeediõde, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
11.45–12.15 LÕUNA
12.15–12.45 Diabeetilise jala (sh charcot jala) õendusabi
Tiina Mitt, diabeediõde, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
12.45–13.15 Kaasaegsed võimalused veresuhkru taseme jälgimiseks
Anna Nukka, tootejuht, Linus Medical OÜ
13.15–13.45 SGLT2 inhibiitorid südame-veresoonkonnhaiguste ravis
Dr Mai Blöndal, kardioloog, SA Tartu Ülikooli Kliinikum
13.45–14.00 KOHVIPAUS
14.00–14.30 SGLT2 inhibiitorid ja neerud
Dr Evelin Seppet, nefroloog, AS Lääne Tallinna Keskhaigla
14.30–15.00 Guardian Connect
Ingrid Susi, tootejuht, AB Medical Eesti OÜ
15.00–15.30 Diabeedist tingitud distress, tekkepõhjused ja leevendamisvõimalused
Birgita-Eva Tamm, õde, MTÜ Diabeedispetsialistid

 

Koolituse maksumus ja koolitusele registreerimine:
Koolituse maksumus MTÜ Diabeedispetsialistid liikmele 5 EUR
Mitteliikmetele on koolituse maksumus 35 EUR

Koolitusele saab registreerida vormi kaudu siin: https://diabeedispetsialistid.ee/registreeru-koolitusele/
Arveväljastatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast registreerimist.

Koolitusele tagasiside andmine: Tagasiside andmine on vabatahtlik ja anonüümne. Tagasiside andmise võimalus tekib pärast koolituse läbimist. Tagasiside vorm on veebipõhine. Tagasiside vormiga hinnatakse üldist rahulolu koolituse korraldusega, koolituskeskkonnaga, lektoritega ning ainekava sisu ja mahuga. Tagasiside andmise võimalusest informeeritakse osalejaid koolituspäeval ning pärast koolitust e-maili teel.

Osavõtutasu tagastamine: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teada anda e-maili teel koolitus@diabeedispetsialistid.ee või info@diabeedispetsialistid.ee. Kui osaleja teavitab mitteosalemisest 7 kalendripäeva enne ürituse toimumist tagastatakse osalemistasu 100% ulatuses. Osavõtutasust tagastatakse 50% juhul, kui loobumine toimub 6-3 kalendripäeva enne ürituse toimumist. Osavõtutasu ei tagastata, kui loobumine toimub hiljem kui 3 kalendripäeva enne ürituse toimumist.

Vaidluste lahendamine: Vaidlused lepingupoolte vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

Lisainfo: info@diabeedispetsialistid.ee VÕI 53 733 589 (Maarja Randväli)

 

Details

Date:
2. December
Cost:
35EUR

Organizer

MTÜ Diabeedispetsialistid
Email:
koolitus@diabeedispetsialistid.ee
Website:
www.diabeedispetsialistid.ee
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.