Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

MTÜ Diabeedispetsialistid sügiskonverents 2022

2. December

59€

Õppekava nimetus: MTÜ Diabeedispetsialistid sügiskonverents 2022
Õppekava rühm: meditsiin, õendus
Majandustegevusteatise number: 198117
Kuupäev: 2. detsember 2022
Korraldaja: MTÜ Diabeedispetsialistid
Sihtgrupp: õde, arst jt tervishoiuspetsialistid
Õpingute alustamise tingimused: algteadmised diabeedist ja selle ravist
Oodatav osalejate arv: Auditooriumis kuni 40 osalejat; ZOOM keskkonnas pole osalejate arv piiratud
Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Hübriidkoolitus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (ruum 121) ja ZOOM veebikeskkonnas
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorium on varustatud internetiühenduse, dataprojektori ja helisüsteemiga. Auditoorium mahutab 60 inimest.
ZOOM veebikeskkond on mõeldud videokonverentside läbiviimiseks. Rakendus töötab nii nutiseadmes kui ka arvutis.
Koolituse eesmärk: anda ülevaade erinevatest olulistest teemadest tänapäevases diabeedi käsitluses

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • Teab erinevaid diabeedi ravi toetatavaid viise ja teenuseid
  • Teab antidiabeetiliste ravimite koos-ja kõrvaltoimeid
  • Teab diabeedi korral kaasuvate haiguste teenuseid ja ravi

Õppetöö vormid ja mahud tundides: Iseseisev töö 1 akadeemilist tundi; (veebi)loengud 7 akadeemilist tundi

Ülesehitus ja mahtÕppe sisuÕppemeetodid
Auditoorne töö 7 akadeemilist tundiLoengud teemadel:
Diabeediõe töö Jõgeva Haigla näitel;
Q10 ja teadusuuringud;
1. tüüpi diabeet pärast ägedat viirushaigust;
Haavaravi;
Uneapnoe kodune ravi;
Sekundaarne diabeet (sh steroiddiabeet);
MTÜ Kõnnime koos;
Polügeense riskiskoori mõju II tüüpi diabeedi raskusele ja ravimikasutusele;
Ketokehade mõõtmine;
Antidiabeetiliste ravimite koos- ja kõrvaltoimed;
Gestatsioonidiabeedi grupinõustamise ja kaugvastuvõtu teel nõustamise tulemuslikkuse võrdlus AS Ida-Tallinna Keskhaiglas
Loeng
Iseseisev töö 1 akadeemiline tundTöö järgnevate õppematerjalidega:
2. tüüpi diabeedi diagnostika ja ravi. Ravijuhend. RJ-E/51.1-2021. Eesti Haigekassa. 2021
Iseseisev töö kohustuslike õppematerjalidega

Kohustuslike õppematerjalide loend:
2. tüüpi diabeedi diagnostika ja ravi. Ravijuhend. RJ-E/51.1-2021. Eesti Haigekassa. 2021

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad tõendid: Kursus loetakse läbinuks kui osaleja on 100%-selt osalenud (veebi)loengutel. Koolituse läbimisel väljastatakse TÕEND.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Panainti Posmatš, SA Jõgeva Haigla, diabeediõde
Mirjam Prints, Pharma Nord Eesti OÜ, Country manager
Mari Lukka, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-resident pediaatria erialal
Anna Nukka, Linus Medical OÜ, tootejuht
Krister Põllupüü, OneMed OÜ, jaekaubanduse juht
Pille Rudenko, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, endokrinoloog-vanemarst
Katre Savi, MTÜ Kõnnime koos, projektijuht
Elisabet Kelner, SA Tallinna Lastehaigla, füsioterapeut
Marge Kallaste, AB Medical Grupp Eesti OÜ, tootejuht
Jekaterina Semennikova, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, proviisor
Annaliisa Kruutmann, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, ämmaemandusjuht

 

PÄEVAKAVA
09.30–10.00 REGISTREERUMINE
10.00–10.10 Avasõnad
Urmeli Katus, MTÜ Diabeedispetsialistid, juhatuse liige
10.10–10.40 Diabeediõe töö Jõgeva Haigla näitel
Panainti Posmatš, SA Jõgeva Haigla, diabeediõde
10.40–11.00 Q10 ja teadusuuringud
Mirjam Prints, Pharma Nord Eesti OÜ, Country manager
11.00–11.30 1. tüüpi diabeet pärast ägedat viirushaigust
Mari Lukka, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-resident pediaatria erialal
11.30–12.00 Haavaravi
Anna Nukka, Linus Medical OÜ, tootejuht
12.00–12.45 LÕUNA
12.45–13.00 Uneapnoe kodune ravi
Krister Põllupüü, OneMed OÜ, jaekaubanduse juht
13.00–13.45 Sekundaarne diabeet (sh steroiddiabeet)
Pille Rudenko, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, endokrinoloog-vanemarst
13.45–14.00 MTÜ Kõnnime koos
Katre Savi, MTÜ Kõnnime koos, projektijuht
14.00–14.30 Polügeense riskiskoori mõju II tüüpi diabeedi raskusele ja ravimikasutusele
Elisabet Kelner, SA Tallinna Lastehaigla, füsioterapeut
14.30–14.45 KOHVIPAUS
14.45–15.00 Ketokehade mõõtmine
Marge Kallaste, AB Medical Grupp Eesti OÜ, tootejuht
15.00–15.30 Antidiabeetiliste ravimite koos- ja kõrvaltoimed
Jekaterina Semennikova, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, proviisor
15.30–16.00 Gestatsioonidiabeedi grupinõustamise ja kaugvastuvõtu teel nõustamise tulemuslikkuse võrdlus AS Ida-Tallinna Keskhaiglas
Annaliisa Kruutmann, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, ämmaemandusjuht

NB! Kavas võib tulla muudatusi

 

Koolituse maksumus ja koolitusele registreerimine
Koolituse maksumus MTÜ Diabeedispetsialistid liikmele 5 EUR
Mitteliikmetele on koolituse maksumus 59 EUR
Koolitusele saab registreerida vormi kaudu siin: https://diabeedispetsialistid.ee/registreeru-koolitusele/
Arve väljastatakse hiljemalt seitsme kalendripäeva jooksul pärast registreerimist.

Koolitusele tagasiside andmine: Tagasiside andmine on vabatahtlik ja anonüümne. Tagasiside andmise võimalus tekib pärast koolituse läbimist. Tagasiside vorm on veebipõhine. Tagasiside vormiga hinnatakse üldist rahulolu koolituse korraldusega, koolituskeskkonnaga, lektoritega ning ainekava sisu ja mahuga. Tagasiside andmise võimalusest informeeritakse osalejaid pärast koolitust e-maili teel.

Osavõtutasu tagastamine: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teada anda e-maili teel koolitus@diabeedispetsialistid.ee või info@diabeedispetsialistid.ee. Kui osaleja teavitab mitteosalemisest 7 kalendripäeva enne ürituse toimumist tagastatakse osalemistasu 100% ulatuses. Osavõtutasust tagastatakse 50% juhul, kui loobumine toimub 6-3 kalendripäeva enne ürituse toimumist. Osavõtutasu ei tagastata, kui loobumine toimub hiljem kui 3 kalendripäeva enne ürituse toimumist.

Vaidluste lahendamine: Vaidlused lepingupoolte vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

Lisainfo: info@diabeedispetsialistid.ee VÕI 53 733 589 (Maarja Randväli)

 

Details

Date:
2. December
Cost:
59€

Organizer

MTÜ Diabeedispetsialistid
Email:
koolitus@diabeedispetsialistid.ee
Website:
www.diabeedispetsialistid.ee
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.