Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Koolitus: ” Ülekaalu mitmekülgne käsitlus”

2. December 2016, 09:00 - 16:00

45eur

Õppekava nimetus: Ülekaalu mitmekülgne käsitlus

Majandusteatise number: 153381

Õppekava rühm: Tervis; Meditsiin; Õendus

Kuupäev: 2.12.2016

Korraldaja: MTÜ Diabeedispetsialistid

Sihtgrupp: Diabeediõed, pereõed ning teised õendusala ja tervishoiu töötajad

Õpingute alustamise tingimused: Teadmised inimese anatoomiast, füsioloogiast ja farmakoloogiast.

Oodatav osalejate arv: 130–150 õendusala ja tervishoiu töötajat

Koolituse maht: 7 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Teaduskeskus AHAA, Sadama 1, 51004 TARTU

Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe viiakse läbi AHHAA Teaduskeskuse konverentsisaalis, mis mahutab 150 inimest. Saalile on juurdepääs keskuse esimeselt ja teiselt korruselt. On võimalus ratastooliga liikumiseks. Lektooriumis on teisaldatav kõnepult mikrofonidega ning käsimikrofoni kasutamise võimalus.

 

Koolituse eesmärk:

Koolituse läbinu tunneb ülekaalulise patsiendi käsitluses kasutatavaid farmakoloogilisi ja kirurgilisi sekkumisi ning nendega kaasnevat psühholoogilist ja toitumisalast nõustamist.

 

Õpiväljundid

Koolituse edukalt läbinu:

  1. Kirjeldab ülekaalulise patsiendi käsitlusega seotud põhimõisteid ning nõustamist toetavaid abivahendeid ja juhiseid
  2. Nimetab erinevaid diabeedi ravis kasutatavaid ravimklasse ning analüüsib nende mõju kehakaalule
  3. Analüüsida bariaatrilise kirurgia näidustusi ning tunneb erinevaid bariaatrilise kirurgia meetodeid, bariaatrilise operatsiooni potentsiaalseid tüsistusi
  4. Analüüsib psühhholoogilise hindamise vajadust bariaatrilisel patsiendil ja teab psühholoogilise nõustamise võimalusi enne ja pärast bariaatrilist operatsiooni
  5. Tunneb toitumissoovituste andmise põhimõtteid enne ja pärast bariaatrilist operatsiooni

 

Õppetöö vormid ja mahud tundides:

Loengud 5 tundi; Iseseisev töö 2 tundi

Õppe sisu:

Ülesehitus ja mahtÕppesisu Peamised õppemeetodid
Iseseisev töö 2tTöö järgnevate õppematerjalidega:
Bariaatrilise patsiendi käsitlus enne ja pärast kirurgilist sekkumist;
Bariaatriliseks operatsiooniks valmistumine ja elu pärast operatsiooni
Iseseisev töö kohustuslike õppematerjalidega
Auditoorne töö 5tLoengud:
Diabeediravis kasutatavad ravimid (ravimklassid) ning nende mõju kehakaalule;
Bariaatriline kirurgia (bariaatrilise kirurgia näidustused, bariaatrilise kirurgia operatsioonid, bariaatrilise operatsiooni tüsistused);
bariaatrilise kirurgia psühholoogilised aspektid ja psühholoogiline nõustamine enne ja pärast operatsiooni;
Toitumisalane nõustamine enne ja pärast bariaatrilist operatsiooni.
Aktiivne osalemine loengutes

 

Kohustuslike õppematerjalide loend:

  1. Bariaatrilise patsiendi käsitlus enne ja pärast kirurgilist sekkumist. RJ_E/12.1-2016. Ravijuhendite nõukoda 2016.

Internetis: http://ravijuhend.ee/juhendid/ravijuhendid/136/bariaatrilise-patsiendi-kasitlus

  1. Bariaatriliseks operatsiooniks valmistumine ja elu pärast operatsiooni. Ravijuhendite Nõukoda. 2016

Internetis: http://ravijuhend.ee/juhendid/patsiendijuhendid-2/bariaatrilise-patsiendi-kasitlus

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad tõendid: Kursus loetakse läbinuks kui osaleja on 100%-selt osalenud õppetöös. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

 

Koolitusele tagasiside andmine:
Tagasiside andmine on vabatahtlik ja anonüümne. Tagasiside andmise võimalus tekib pärast koolituse läbimist. Tagasiside vorm on veebipõhine ning riputatakse üles lehele www.diabeedispetsialistid.ee. Tagasiside vormiga hinnatakse üldist rahulolu koolituse korraldusega, koolituskeskkonnaga, lektoritega ning ainekava sisu ja mahuga. Tagasiside andmise võimalusest informeeritakse osalejaid koolituspäeval ning pärast koolitust e-maili teel. Tagasiside aruanne avalikustatakse veebilehel www.diabeedispetsialistid.ee.

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitust läbiviivad lektorid

Dr Svetlana Matjus (MD), endokrinoloogia arst-õppejõud, SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Dr Jaanus Suumann (MD), üldkirurgia arst-õppejõud, SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Dr Kirsti Akkermann (Phd), kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, Ambromed Kliinik; kliinilise psühholoogia dotsent, Tartu Ülikool

Kristel Janvest (RN, CNB, Msc), bariaatriaõde, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

 

KOOLITUSE PROGRAMM:

9.00–10.00  Registreerumine, tervituskohv,  firmade näitus

10.00–10.30  MTÜ Diabeedispetsialistid tervitus

10.30–11.30  Diabeediravis kasutatavad ravimklassid ning nende mõju kehakaalule  Dr Svetlana Matjus, endokrinoloogia arst-õppejõud, SA Tartu Ülikooli Kliinikum

11.30–12.00  Kohvipaus, firmade näitus

12.00–13.00  Bariaatriline kirurgia (bariaatrilise kirurgia näidustused, bariaatrilise    kirurgia operatsioonid, bariaatrilise operatsiooni tüsistused) Dr Jaanus Suumann, üldkirurgia arst-õppejõud, SA Tartu Ülikooli Kliinikum

13.00–14.00  Lõuna, firmade näitus

14.00–14.45  Bariaatrilise kirurgia psühholoogilised aspektid ja psühholoogiline nõustamine enne ja pärast operatsiooni Dr Kirsti Akkermann, kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, kliinilise psühholoogia   dotsent, Tartu Ülikool

14.45–15.30  Toitumisalane nõustamine enne ja pärast bariaatrilist operatsiooni Kristel Janvest, bariaatriaõde, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

15.30–15.45  Lõppsõna

NB! Kavas võib tulla muudatusi

 

Registreerumine ja koolituse eest tasumise kord:

Koolituspäeva sihtgrupp on diabeediõed, pereõed ning teised õendusala ja tervishoiu töötajad. Osalemistasu on 45 eurot. Koolitusele registreerumiseks saata e-mail aadressile koolitus@diabeedispetsialistid.ee. Pärast edukat registreerimist väljastatakse osalejale arve koos maksekuupäevaga. Arve mitte tasumisel arvel sätestatud kuupäevaks registreering tühistatakse ning osaleja arvatakse välja koolitusel osalejate nimekirjast.

Osavõtutasu tagastamine:
Kui Te mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palume sellest teatada kirjalikult e-maili aadressile koolitus@diabeedispetsialistid.ee hiljemalt 7 kalendripäeva enne ürituse toimumist ja me tagastame 100% koolituse osalustasust. Osavõtutasust tagastame 50% juhul, kui loobumine toimub 6-3 kalendripäeva enne ürituse toimumist. Osavõtutasu ei tagastata, kui loobumine toimub hiljem kui 3 kalendripäeva enne ürituse toimumist.

Vaidluste lahendamine:
Vaidlused lepingupoolte vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel.
Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

 

Lisainfo tel 53 733 589 (Maarja Randväli) või 58 144 534 (Urmeli Joost)

Ürituse peasponsor: AstraZeneca
diabeedispetsialistid-logo_1

Details

Date:
2. December 2016
Time:
09:00 - 16:00
Cost:
45eur

Organizer

MTÜ Diabeedispetsialistid
Email:
koolitus@diabeedispetsialistid.ee
Website:
www.diabeedispetsialistid.ee

Venue

Tartu, AHHAA keskus
Teaduskeskus AHHAA
Tartu,
+ Google Map
No Comments

Post A Comment