Kasutatud kirjandus

Olulisem kasutatud kirjandus:

American Diabetes Association. Practical insulin. 3rd ed. A handbook for prescribing providers. USA: American Diabetes Association; 2011.

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2015. Diabetes Care 2015;38(1):S1-S93.

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 201. Diabetes Care 2014;37(1):S14-S80.

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 6th ed UPDATE. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2014. http://www.idf.org/diabetesatlas

Triin Eglit. Rasvumine, glükoosiregulatsiooni häired, metaboolne sündroom ja nende seosed kõrgmolekulaarkaaluga adiponektiini tasemega (doktoritöö). Tartu: Tartu ülikool arstiteaduskond; 2014.

Eesti Endokrinoloogide Selts/Eesti Perearstide Selts. 2 tüüpi diabeedi ravijuhend. Eesti: Eesti Endokrinoloogide Selts/Eesti Perearstide Selts; 2008.

Rajasalu T, Kull M, Lepiksoo M, et al. Suhkrutõve levimus Eesti täiskasvanud rahvastikus. Eesti Arst. 2008;87:337–341.

Euroopa Kardioloogide Seltsi (ESC) diabeedi, pre-diabeedi ja kardiovaskulaarhaiguse töögrupp, Euroopa Diabeediuuringute Assotsiatsioon (EASD). Diabeedi, pre-diabeedi ja kardiovaskulaarhaiguste ravijuhis. ESC: 2013.

FIT. The First UK Injection Technique Recommendations 2nd ed. FIT: 2011.

Atkinson FS, Foster-Powell K, Brand-Miller JC. International tables of glycemic index and glycemic load values: 2008`` Diabetes Care 2008;. 31: 2281-2283.

The University of Sidney. The glycemic index. Australia. http://www.glycemicindex.com/

International Diabetes Federation. Self-Monitoring of Blood Glucose in Non-Insulin Treated Type 2 Diabetes. Brussels, Belgium; 2009.

Vaask S, Liebert T, Maser M, et al. Eesti toitumis- ja toidusoovitused. Tallinn: Eesti Toitumisteaduste Selts; 2006.

Tervise Arengu Instituut. Eesti toitumis- ja toidusoovituste uuendamise töörühma koosolekute otsused (kumulatiivne, seisuga jaanuar 2015). Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2015

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord. VV määrus. 19.12.2014 nr 77. RT I, 29.12.2014, 28.

Einberg Ü, Shor R, Paal M, et al. Diabeet lastel ja noortel. Tallinn: Eesti Laste Diabeedi Ühing; 2014.

http://lastediabeet.ee/