Insuliini süstimine vana

Süstepiirkonnad

Süstepiirkonnad

Kasutusel olevat eeltäidetud insuliini süstalt (pen) tuleks hoida toatemperatuuril. Kasutusel olev insuliin tuleks ära kasutada 1 kuu jooksul ning pakendil märgitud kehtimisaja sees. Vältida tuleks ekstreemseid temperatuuri kõikumisi ja otsest päikesevalgust. Kasutusel mitteolevat insuliini pen-i tuleb hoida külmkapis.

 

Seguinsuliini tuleks enne süstimist segada. Selleks tuleks pen-i peos kümme korda rullida ja rahulikke üles alla liigutusi kasutades loksutada (mitte tugevalt raputada), kuni pen-i sisu muutub ühtlaselt häguseks.

 

Insuliini süstepiirkonnad on: kõht, reis, tuhar ja õlavars.

 

Insuliin süstitakse nahaalusesse rasvkoesse.

 

Piisava rasvkoe olemasolul ja lühikese nõela kasutamisel, ei ole vajadust võtta nahavolti. Pen viiakse nahaalusesse rasvkoesse 90 kraadise nurga all.

 

Nahavolt

Nahavolt

Vajadusel tuleks võtta nahavolt. Nahavolti ei tohiks liigselt pigistada nii et see on valulik.

 

Insuliini ei tohiks süstida piirkonda, kuhu on tekkinud muutused (nt kõvad tükid, rasvikud ehk kõrgemad piirkonnad, madalamad piirkonnad).

 

Insuliini tuleks süstida puhtasse piirkonda, puhaste kätega.

 

Kui kasutatav süstepiirkond on määrdunud, tuleks seda vee ja seebiga puhastada. Süstepiirkonna puhastamine antiseptikumiga ei ole kodustes tingimustes vajalik.

 

Roteerimine EST

Süstepiirkonna masseerimine enne ja/või pärast süstimist ei ole soovitatav, sest see võib kiirendada insuliini imendumist.

 

Lastel  ja noorukitel ei ole soovitatav kasutada pikemat nõela kui 6 mm. Täiskasvanutel ei ole soovitatav kasutada pikemat nõela kui 8 mm.

 

Nõelad suuruses 4 mm, 5mm ja 6 mm sobivad kasutamiseks kõigile inimestele, vaatamata nende kehamassiindeksist.

 

Enne igat süstekorda, tuleks panna uus nõel.

 

Pärast insuliini süsti tuleks pen-ilt nõel eemaldada, et vältida õhu tagasivajumist pen-i nõela kaudu.

 

Enne igat süstimist tuleks kontrollida süstevahendi töökorda. Selleks tuleks doseerimisnupust keerata peale 1-2 TÜ insuliini ning vajutada doseerimisnupule. Kui nõela otsa ilmub tilk insuliini on süstevahend töökorras. Kui seda ei juhtu, tuleks tegevust korrata kuni kolm korda. Kui ka siis ebaõnnestub insuliini väljumine, tuleks panna uus nõel ning protsessi korrata. Kui ka uue nõela kaudu ei välju insuliini tuleks võtta uus pen.

 

Jälgida tuleks, et iga järgnev süst oleks eelmisest vähemalt 1 sõrme laiuse ala (2 cm) võrra eemal.

 

Roteerumine 2

Tervet süstepiirkonda tuleks maksimaalselt ära kasutada ning süstid ei tohiks langeda vaid ühte piirkonna osasse.

 

Insuliini pen on mõeldud kasutamiseks ühel inimesel, et vältida nakkuste levikut.

 

Läbi riiete süstimine ei ole soovitatav.