Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

DIABEET PRAKTIKAS 3.mai 2019 TARTUS

3. May 2019

30EUR

Õppekava nimetus: DIABEET PRAKTIKAS
Õppekava rühm: Õenduse ja ämmaemanduse õppekavarühm
Majandustegevusteatise number: 198117
Kuupäev: 3. mai 2019
Korraldaja: MTÜ Diabeedispetsialistid
Sihtgrupp: Diabeediõed
Õpingute alustamise tingimused: praktiline töökogemus diabeeti põdevate patsientidega
Oodatav osalejate arv: kuni 40 osalejat
Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Vspa Konverentsikeskus, Riia 2, Tartu, 51004
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditooriumis on WiFi, dataprojektor, ekraan, helivõimendus, pabertahvel. Ruum mahutab kuni 40 inimest.
Koolituse eesmärk: Koolituse läbinud teab pideva glükoosimonitooringu (CGM) andmete analüüsimise põhimõtteid, omab ülevaadet ravivalikutest 2 tüüpi diabeeti põdevatel patsientidel ja teab gestatsioonidiabeedi käsitlust.

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
Omab baasteadmisi pideva glükoosimonitooringu (CGM) andmete analüüsimisest
Tunneb 2. tüüpi diabeedi ravivalikuid
Teab gestatsioonidiabeedi käsitlust

Õppetöö vormid ja mahud tundides: Iseseisev töö 2 tundi; loengud 4 tundi

Ülesehitus ja mahtÕppe sisuÕppemeetodid
Auditoorne töö 4hOsalemine järgnevates loengutes:
1. tüüpi diabeet ja CGM andmete analüüs
Ravivalikud 2. tüübiga diabeediga patsientidel
Gestatsioonidiabeedi käsitlus
Loeng
Iseseisev töö 2hTöö järgnevate materjalidega:
2. tüüpi diabeedi Eesti ravijuhend 2016
Standards of Medical Care in Diabetes – 2019
Iseseisev töö kohustuslike õppematerjalidega

Kohustuslike õppematerjalide loend:
1) Ambos A, Raie E, Kiudma T, et al. 2. tüüpi diabeedi Eesti ravijuhend 2016. Eesti Arst. 2016;95:456–73.
Internetis: http://eestiarst.ee/2-tuupi-diabeedi-eesti-ravijuhend-2016/
2) American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2019. Diabetes Care; 2019;42:S1–193.
http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2018/12/17/42.Supplement_1.DC1/DC_42_S1_Combined_FINAL.pdf

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad tõendid: Kursus loetakse läbinuks kui osaleja on 100%-selt osalenud õppetöös. Koolituse lõpetamisel väljastatakse TÕEND.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Dr Aleksandr Peet (MD, PhD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-õppejõud
Dr Triin Eglit (MD, PhD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-õppejõud
Dr Anne Kirss (MD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, vanemarst-õppejõud

 

09.30–10.00 Registreerumine ja näitus
10.00–11.00 MTÜ Diabeedispetsialistid ÜLDKOOSOLEK
11.00–11.40 Kohvipaus ja näitus
11.40–11.50 Suuhügieenitooted igemehaiguste ennetuseks ja raviks
Heli Ots, Baltic Business Partners OÜ, võtmekliendihaldur
11.50–12.00 Tooted diabeetikutele
Tiina Schmid, Mediq Eesti OÜ, tootejuht
12.00–12.45 LÕUNA
12.45–14.15 1. tüüpi diabeet ja CGM andmete analüüs
Dr Aleksandr Peet, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-õppejõud
14.15–15.00 Ravivalikud 2. tüübiga diabeediga patsientidel
Dr Triin Eglit, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-õppejõud
15.00–15.15 Kohvipaus
15.15–16.00 Gestatsioonidiabeedi käsitlus
Dr Anne Kirss, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, vanemarst-õppejõud

NB! Kavas võib tulla muudatusi

 

Koolitusele tagasiside andmine: Tagasiside andmine on vabatahtlik ja anonüümne. Tagasiside andmise võimalus tekib pärast koolituse läbimist. Tagasiside vorm on veebipõhine. Tagasiside vormiga hinnatakse üldist rahulolu koolituse korraldusega, koolituskeskkonnaga, lektoritega ning ainekava sisu ja mahuga. Tagasiside andmise võimalusest informeeritakse osalejaid koolituspäeval ning pärast koolitust e-maili teel.

Osavõtutasu tagastamine: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teada anda emaili teel koolitus@diabeedispetsialistid.ee või info@diabeedispetsialistid.ee. Kui osaleja teavitab mitteosalemisest 7 kalendripäeva enne ürituse toimumist tagastatakse osalemistasu 100% ulatuses. Osavõtutasust tagastatakse 50% juhul, kui loobumine toimub 6-3 kalendripäeva enne ürituse toimumist. Osavõtutasu ei tagastata, kui loobumine toimub hiljem kui 3 kalendripäeva enne ürituse toimumist.

Vaidluste lahendamine: Vaidlused lepingupoolte vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

Lisainfo: tel 58 144 534 (Urmeli Joost) 53 733 589 (Maarja Randväli)

Details

Date:
3. May 2019
Cost:
30EUR

Organizer

MTÜ Diabeedispetsialistid
Email:
koolitus@diabeedispetsialistid.ee
Website:
www.diabeedispetsialistid.ee

Venue

Vspa
Turu 2
Tartu, 51004 Estonia
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.