Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

DIABEET JA REPRODUKTIIVTERVIS

26. May 2017

40EUR

Õppekava nimetus: DIABEET JA REPRODUKTIIVTERVIS
Õppekava rühm: Õenduse ja ämmaemanduse õppekavarühm
Majandustegevusteatise number: 168557
Kuupäev: 26.05.2017
Korraldaja: MTÜ Diabeedispetsialistid
Sihtgrupp: Diabeediõed, teised tervishoiutöötajad
Õpingute alustamise tingimused: Algteadmised diabeedist ja selle juhtimisest
Oodatav osalejate arv: 30–50 osalejat
Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, 0084 auditoorium, Puusepa 1a, TARTU, 50406
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe viiakse läbi SA Tartu Ülikooli Kliinikumi, Puusepa 1a hoone, 0084 auditooriumis. Auditoorium on varustatud internetiühenduse, dataprojektori, helisüsteemi ja arvutiga.

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinu oskab nõustada diabeeti põdevat patsienti raseduse planeerimisel. Koolituse läbinu teab rasedusaegseid diabeediga kaasnevaid riske emale ja lootele, teab veresuhkrueesmärke ja mõistab rasedusaegseid ravi- ning elustiili soovitusi.

Õpiväljundid:
Koolituse edukalt läbinu
1)    Mõistab kehas normaalse raseduse ajal toimuvaid muutusi
2)    Oskab nõustada diabeeti põdevat patsienti ja traseduse planeerimisel
3)    Teab diabeedi potentsiaalseid riske emale ja lootele
4)    Nimetab gestatsioonidiabeedi diagnoosimise kriteeriume, veresuhkrueesmärke raseduse aja ja raseduse järgse jälgimise põhimõtteid
5)    Mõistab rasedusaegse farmakoloogilise ravi põhimõtteid
6)    Nimetab rasedusaegseid toitumis- ja füüsilise aktiivsuse soovituste põhimõtteid

Õppetöö vormid ja mahud tundides: Iseseisev töö 3 tundi; loengud 5 tundi

Õppe sisu:

Ülesehitus ja mahtÕppesisu amised õppemeetodid
Iseseisev töö 3tTöö järgnevate õppematerjalidega:
2. tüüpi diabeedi Eesti ravijuhend 2016 (ravijuhend)
Raseduse jälgimise juhend 2011
Standards of Medical Care in diabetes – 2017
Iseseisev töö kohustuslike õppematerjalidega
Auditoorne töö 5tLoengud:
1) Kehas toimuvad muutused normaalse raseduse korral
2) Diabeeti põdeva patsiendi (I ja II tüüpi diabeet) nõustamine enne rasestumist (sh farmakoloogiline ravi)
3) Diabeet ja pärilikkus
4) Diabeet ja erektsioonihäired
5) Rasedusaegse diabeedi diagnoosimine, veresuhkru eesmärgid, diabeediga kaasnevad riskid emale ja lootele, sünnitusjärgne jälgimine
6) Farmakoloogiline ravi (sh insuliin) raseduse ajal
7) Rasedusaegsed toitumisalased ja füüsilise aktiivsuse soovitused diabeedi korral
Aktiivne osalemine loengutes

Kohustuslike õppematerjalide loend:
1. Ambos A, Raie E, Kiudma T, Reppo I, Rätsep A, Tammiksaar K, et al. 2. tüüpi diabeedi Eesti ravijuhend 2016. Eesti Arst. 2016;95(7):456–73.
2. Vaas P, Rull K, Põllumaa S, Klaar U, Kirss A. Raseduse jälgimise juhend. Eesti Naistearstide Selts; 2011.
3. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2017. Diabetes Care; 2017;40:S1–135.
4. Pitsi, et al.Eesti toitumis- ja liikumissoovitused 2015. Tervise Arengu Instituut.Tallinn, 2017

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad tõendid: Kursus loetakse läbinuks kui osaleja on 100%-selt osalenud õppetöös. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbiviivad lektorid

Dr Kristiina Rull (MD, PhD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-õppejõud sünnitusabi ja günekoloogia erialal
Dr Aleksandr Peet (MD,PhD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-õppejõud pediaatria erialal
Dr Maie Väli (MD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, vanemarst-õppejõud sünnitusabi ja günekoloogia erialal
Dr Anne Kirss (MD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, vanemarst-õppejõud sisehaiguste erialal
Karin Eilmann (RM, MSc),SA Tartu Ülikooli Kliinikum, ämmaemand

 

Koolituse programm:
9.15–10.00 MTÜ Diabeedispetsialistid liikmete registreerumine, firmade näitus
10.15–11.00 Mitteliikmete registreerumine, firmade näitus
10.00–11.00 MTÜ Diabeedispetsialistid ÜLDKOOSOLEK
11.00–11.40 Kehas toimuvad muutused normaalse raseduse korral
Lektor: Dr Kristiina Rull (MD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-õppejõud sünnitusabi ja günekoloogia erialal
11.40–12.00 Diabeeti põdeva patsiendi (I ja II tüüpi diabeet) nõustamine enne rasestumist (sh farmakoloogiline ravi)
Lektor: Dr Kristiina Rull (MD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-õppejõud sünnitusabi ja günekoloogia erialal
12.00–12.45 LÕUNA, firmade näitus
12.45–13.15 Diabeet ja pärilikkus
Lektor: Dr Aleksandr Peet (MD,PhD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-õppejõud pediaatria erialal
13.15–13.45 Diabeet ja viljakus
Lektor: Dr Maie Väli (MD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, vanemarst-õppejõud sünnitusabi ja günekoloogia erialal
13.45–14.15 Rasedusaegse diabeedi diagnoosimine, veresuhkru eesmärgid, diabeediga kaasnevad riskid emale ja lootele, sünnitusjärgne jälgimine
Lektor: Dr Anne Kirss (MD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, vanemarst-õppejõud sisehaiguste erialal
14.15–14.30 KOHVIPAUS, firmade näitus
14.30–15.15 Farmakoloogiline ravi (sh insuliin) raseduse ajal
Lektor: Dr Anne Kirss (MD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, vanemarst-õppejõud sisehaiguste erialal
15.15–15.45 Rasedusaegsed toitumisalased ja füüsilise aktiivsuse soovitused diabeedi korral
Lektor: Karin Eilmann (RM, MSc), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, ämmaemand

 

Koolitusele tagasiside andmine: Tagasiside andmine on vabatahtlik ja anonüümne. Tagasiside andmise võimalus tekib pärast koolituse läbimist. Tagasiside vorm on veebipõhine. Tagasiside vormiga hinnatakse üldist rahulolu koolituse korraldusega, koolituskeskkonnaga, lektoritega ning ainekava sisu ja mahuga. Tagasiside andmise võimalusest informeeritakse osalejaid koolituspäeval ning pärast koolitust e-maili teel.

Osavõtutasu tagastamine: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teada anda emaili teel koolitus@diabeedispetsialistid.ee või info@diabeedispetsialistid.ee Kui osaleja teavitab mitteosalemisest 7 kalendripäeva enne ürituse toimumist tagastatakse osalemistasu 100% ulatuses. Osavõtutasust tagastatakse 50% juhul, kui loobumine toimub 6-3 kalendripäeva enne ürituse toimumist. Osavõtutasu ei tagastata, kui loobumine toimub hiljem kui 3 kalendripäeva enne ürituse toimumist.

Vaidluste lahendamine: Vaidlused lepingupoolte vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

Koolitusele registreerumine: Koolitusele registreerumiseks saata email koos järgnevate andmetega (nimi, isikukood, ametikoht, ettevõte, e-post) e-maili aadressile koolitus@diabeedispetsialistid.ee
Lisainfo: tel 58 144 534 (Urmeli Joost) või 53 733 589 (Maarja Randväli)

 

Suursponsor:

Print

Details

Date:
26. May 2017
Cost:
40EUR

Organizer

MTÜ Diabeedispetsialistid
Email:
koolitus@diabeedispetsialistid.ee
Website:
www.diabeedispetsialistid.ee

Venue

SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Puusepa 1a
Tartu, 50406 Estonia
+ Google Map
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.