Liitu ühinguga

Kiireim viis meiega liitumiseks on täita allpool leitav elektrooniline avaldus

Täida avaldus

Ees- ja perekonnanimi

E-mail

Telefon

Töökoht

Eriala

Tervishoiutöötaja kood

MTÜ Diabeedispetsialist liikmemaksu suuruseks on 25 eurot kalendriaastas. Liikmel tuleb tasuda liikmemaks ühingu majandusaasta jooksul (MTÜ Diabeedispetsialistid majandusaasta algab 01.01 ja lõpeb 31.12)

 

Liikmemaksu saab tasuda ülekandega MTÜ Diabeedispetsialistid arveldusarvele SWED EE682200221061233860. Ülekande selgitusse tuleb märkida liikme nimi, kelle eest liikmemaksu tasutakse.