Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

TASAKAALUSTATUD JA HAIGUSPÕHINE TOITUMINE 2019 Tallinnas NB! registreerumine lõppenud

29. November 2019, 08:30 - 16:30

50EUR

Õppekava nimetus: TASAKAALUSTATUD JA HAIGUSPÕHINE TOITUMINE 2019
Õppekava rühm: teraapia ja taastusravi
Majandustegevusteatise number: 198117
Kuupäev: 29. november 2019
Korraldaja: MTÜ Diabeedispetsialistid
Sihtgrupp: tervishoiu valdkonna töötajad
Õpingute alustamise tingimused: algteadmised toitumisest ja seedimisest
Oodatav osalejate arv: kuni 200 osalejat
Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 29 (Astra maja), Tallinn, Euroopa saal (A222)
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorium on varustatud internetiühenduse, dataprojektori ja helisüsteemiga. Auditoorium mahutab kuni 200 inimest.
Koolituse eesmärk: Koolituse läbinu tunneb tasakaalustatud toitumise põhimõtteid ning toitumissoovitusi krooniliste haiguste puhul (nagu diabeet diabeet) ja erigruppides (nagu geriaatriline patsient).

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • Tunneb tasakaalustatud toitumise põhimõtteid ja Eesti toitumissoovitusi
  • Tuneb ülekaalulise või rasvunud patsiendi käsitlust esmatasandil
  • Nimetab toitumissoovituste eripärasid geriaatrilisel patsiendil
  • Tunneb toitumissoovitusi diabeedi puhul
  • Nimetab erinevaid dieete
  • Teab bariaatrilise operatsiooni mõju metabolismile
  • Saab aru patsiendi motiveerimise olulisusest patsiendi käsitluses

 

Õppetöö vormid ja mahud tundides: Iseseisev töö 1 tundi; loengud 7 tundi

Ülesehitus ja mahtÕppe sisuÕppemeetodid
Auditoorne töö 7hOsalemine järgnevates loengutes: Tasakaalustatud toitumine ja Eesti toitumissoovitused
Ülekaalulise või rasvunud patsiendi käsitlus esmatasandil
Toitumissoovituste eripärad geriaatrilisel patsiendil
Diabeet ja toitumine
Gestatsioonidiabeet ja toitumine
Diabeeti põdeva inimese argipäev
Erinevad dieedid
Toitumine enne ja pärast bariaatrilist operatsiooni
Patsiendi motiveerimine
Loeng
Iseseisev töö 1hTöö järgnevate materjalidega:
Eesti toitumis- ja liikumissoovitused 2015
Iseseisev töö kohustuslike õppematerjalidega

Kohustuslike õppematerjalide loend:
Pitsi, et al. Eesti toitumis- ja liikumissoovitused 2015. Tervise Arengu Instituut. Tallinn, 2017.
Internetis: https://intra.tai.ee//images/prints/documents/149019033869_eesti%20toitumis-%20ja%20liikumissoovitused.pdf

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad tõendid: Kursus loetakse läbinuks kui osaleja on 100%-selt osalenud õppetöös. Koolituse lõpetamisel väljastatakse TÕEND.

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Tagli Pitsi (PhD), Tervise Arengu Instituut, ekspert
Sirje Vaask (PhD), Tallinna Ülikool, loodus- ja terviseteaduste instituut, õppejuht
Eve Sooba (MD), AS Ida-Tallinna Keskhaigla, taastusarst/vanemarst
Kristel Ehala-Aleksejev (MD, PhD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-toitumisterapeut
Annaliisa Kruutmann (RNM), AS Ida-Tallinna Keskhaigla, ämmaemand
Kristi Peegel, Eesti Laste ja Noorte Diabeedi ühing, juhataja
Ilmar Kaur (MD), SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, üldkirurg-vanemarst
Ljudmilla Atkašov (BSc), AJK kliinik, psühholoog

 

KAVA

08.30–09.30 REGISTREERUMINE JA NÄITUS
09.30–10.00 Avasõnad ja toetajate ettekanded
I sessioon: tasakaalustatud toitumine, geriaatriline patsient ja ülekaal
10.00–10.45 Tasakaalustatud toitumine ja Eesti toitumissoovitused
Tagli Pitsi, Tervise Arengu Instituut, ekspert
10.45–11.15 Ülekaalulise või rasvunud patsiendi käsitlus esmatasandil
Sirje Vaask, Tallinna Ülikool, loodus- ja terviseteaduste instituut, õppejuht
11.15–11.45 Toitumissoovituste eripärad geriaatrilisel patsiendil
Eve Sooba, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, taastusarst/vanemarst
11.45–12.45 LÕUNA JA NÄITUS
II sessioon: diabeet ja toitumine
12.45–13.15 Diabeet ja toitumine
Kristel Ehala-Aleksejev, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-toitumisterapeut
13.15–13.45 Gestatsioonidiabeet ja toitumine
Annaliisa Kruutmann, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, ämmaemand
13.45–14.15 Diabeeti põdeva inimese argipäev
Kristi Peegel, Eesti Laste ja Noorte Diabeedi ühing, juhataja
14.15–14.45 KOHVIPAUS JA NÄITUS
III sessioon: erinevad dieedid, erigrupid ja toitumissoovituste rakendamine
14.45–15.15 Erinevad dieedid
Kristel Ehala-Aleksejev, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-toitumisterapeut
15.15–15.45 Diabeet ning bariaatriline ja metaboolne kirurgia
Ilmar Kaur, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, üldkirurg-vanemarst
15.45-16.15 Patsiendi motiveerimine
Ljudmilla Atkašov, AJK kliinik, psühholoog
NB! Kavas võib tulla muudatusi

 

 

Koolitusele tagasiside andmine: Tagasiside andmine on vabatahtlik ja anonüümne. Tagasiside andmise võimalus tekib pärast koolituse läbimist. Tagasiside vorm on veebipõhine. Tagasiside vormiga hinnatakse üldist rahulolu koolituse korraldusega, koolituskeskkonnaga, lektoritega ning ainekava sisu ja mahuga. Tagasiside andmise võimalusest informeeritakse osalejaid koolituspäeval ning pärast koolitust e-maili teel.

 

Osavõtutasu tagastamine: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teada anda emaili teel koolitus@diabeedispetsialistid.ee või info@diabeedispetsialistid.ee. Kui osaleja teavitab mitteosalemisest 7 kalendripäeva enne ürituse toimumist tagastatakse osalemistasu 100% ulatuses. Osavõtutasust tagastatakse 50% juhul, kui loobumine toimub 6-3 kalendripäeva enne ürituse toimumist. Osavõtutasu ei tagastata, kui loobumine toimub hiljem kui 3 kalendripäeva enne ürituse toimumist.

 

Vaidluste lahendamine: Vaidlused lepingupoolte vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

 

Lisainfo: tel 58 144 534 (Urmeli Joost) 53 733 589 (Maarja Randväli)

 

Details

Date:
29. November 2019
Time:
08:30 - 16:30
Cost:
50EUR
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.