Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

DIABEETI PÕDEVA PATSIENDI MITMEKÜLGNE KÄSITLUS sügis 2017

17. November 2017, 12:30 - 12. January 2018, 16:45

Õppekava nimetus: DIABEETI PÕDEVA PATSIENDI MITMEKÜLGNE KÄSITLUS

Õppekava rühm: Õenduse ja ämmaemanduse õppekavarühm; Teraapia ja taastusravi õppekavarühm

Majandusteatise number: 168557

Kuupäevad: 17.11.2017; 11.12.2017; 12.01.2018

Korraldaja: MTÜ Diabeedispetsialistid

Koostööpartnerid: Tallinna Perearstide Selts, MSD/Oriola

Sihtgrupp: Pereõed

Õpingute alustamise tingimused: Töötamine või töö alustamine pereõena

Oodatav osalejate arv: 25 osalejat

Koolituse maht: 22,65 akadeemilist tundi (ilma praktikata); 30,65 akadeemilist tundi (koos praktikaga)

Toimumiskoht: 17.11.2017 Tallink City Hotel. A. Laikmaa 5, 10145 TALLINN (saal HELSINKI); 11.12.2017 ja 12.01.2018 Nordic Hotel Forum Konverentsikeskus. Viru väljak 3, 10111, TALLINN (saal VEGA).

Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe viiakse läbi Tallink City Hotel ja Nordic Hotel Forum konverentsikeskuste ruumides. Konverentsikeskuste ruumid on varustatud traadita/traadiga internetiühenduse, ekraani, dataprojektori ja helisüsteemiga.

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinu teab diabeedi etioloogiat ja haigusega kaasnevaid tüsistusi ning oskab diabeeti põdevat patsienti nõustada toitumise ja diabeedi ravi osas.

Õpiväljundid:
Koolituse edukalt läbinu
1) Nimetab erinevaid diabeedi tüüpe ja teab nende etioloogiat
2) Tunneb erinevad diabeedi diagnoosimise võimalusi ning nimetab diagnoosimise kriteeriume
3) Teab potentsiaalseid diabeediga kaasnevaid tüsistusi, oskab patsienti nende suhtes hinnata ning tunneb tüsistuste käsitlust
4) Teab füüsilise koormuse soovitusi ning oskab analüüsida füüsilise koormuse mõju glükeemilisele kontrollile
5) Tunneb toitumissoovituste andmise põhimõtteid diabeedi korral, enne ja pärast bariaatrilist operatsiooni ning kroonilise neeruhaigusega patsientidel
6) Oskab arvestada süsivesikute portsjoneid
7) Nimetab erinevaid diabeedi ravis kasutatavaid ravimklasse, oskab analüüsida nende toimet ja peamisi kõrvaltoimeid
8) Tunneb insuliinravi alustamise ja annuste muutmiste põhimõtteid
9) Oskab kasutada diabeedi ravis kasutatavaid abivahendeid

Õppetöö vormid ja mahud tundides: Iseseisev töö 10 tundi; loengud 10 tundi; seminarid 1 tundi; praktikumid 1,65 tundi; vaatluspraktika 8 tundi.

Õppe sisu:

Ülesehitus ja mahtÕppesisu Peamised õppemeetodid
Iseseisev töö 10tTöö järgnevate õppematerjalidega:
2. tüüpi diabeedi Eesti ravijuhend 2016 (ravijuhend)
MTÜ Diabeedispetsialistid kodulehekülg
Diabeet Lastel ja Noortel (patsiendijuhend)
Bariaatrilise patsiendi käsitlus enne ja pärast kirurgilist sekkumist (ravijuhend)
Bariaatriliseks operatsiooniks valmistumine ja elu pärast operatsiooni (patsiendijuhend)
Iseseisev töö kohustuslike õppematerjalidega
Auditoorne töö 12,65tLoengud:
Diabeedi etioloogia
Diabeedi diagnoosimine ja differentsiaaldiagnostika
Diabeedi tüsistused
Diabeetiline retinopaatia
Jalgade läbivaatus ja diabeetiline jalg
Tasakaalustatud toitumine, erinevad dieedid
Süsivesikute lugemine
Diabeet ja füüsiline aktiivsus
Diabeet ja reisimine, diabeet ja haigestumine
Diabeetiline nefropaatia ja toitumine
Toitumine enne ja pärast bariaatrilist operatsiooni
Diabeediravi eesmärgid
Diabeedi ravimid
Insuliinravi alustamine ja insuliini annuste tiitrimine
Diabeediravimite koostoime enamlevinud ravimitega Veresuhkru monitooring, glükomeeter, süstevahendid

Seminarid:
Diabeedi diagnoosimine ja differentsiaaldiagnostika (ülesanded)
Diabeedi ravimid (ülesanded)
Insuliinravi alustamine ja insuliini annuste tiitrimine (ülesanded)

Praktikumid:
Jalgade läbivaatus
Süsivesikute lugemine (praktilised ülesanded)
Veresuhkru monitooring, glükomeeter, süstevahendid (praktilised ülesanded)
Aktiivne osalemine loengutes, seminarides ja praktikumides
Praktika 8tPraktika:
Vaatluspraktika diabeediõega ambulatoorsel vastuvõtul ja/või statsionaarses osakonnas
Vaatluspraktika

Kohustuslike õppematerjalide loend:

1) Ambos A, Raie E, Kiudma T, et al. 2. tüüpi diabeedi Eesti ravijuhend 2016. Eesti Arst. 2016;95:456–73.
Internetis: http://eestiarst.ee/2-tuupi-diabeedi-eesti-ravijuhend-2016/
2) American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2017. Diabetes Care; 2017;40:S1–135.
Internetis:http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2016/12/15/40.Supplement_1.DC1/DC_40_S1_final.pdf
3) MTÜ Diabeedispetsialistid kodulehekülg
Internetis: www.diabeedispetsialistid.ee
4) Einberg Ü, Shor R, Paal M, et al. Diabeet Lastel ja Noortel. Tallinn: Eesti laste ja Noorte Diabeedi Ühing; 2013.
Internetis: http://lastediabeet.ee/diabeedist/raamat-diabeet-lastel-ja-noortel/
5) Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus, RJ-N/…….. Ravijuhendite nõukoda. 2017.
Internetis: http://ravijuhend.ee/juhendid/ravijuhendid/148/kroonilise-neeruhaiguse-ennetus-ja-kasitlus
6) Bariaatrilise patsiendi käsitlus enne ja pärast kirurgilist sekkumist. RJ_E/12.1-2016. Ravijuhendite nõukoda 2016.
Internetis: http://ravijuhend.ee/juhendid/ravijuhendid/136/bariaatrilise-patsiendi-kasitlus
7) Bariaatriliseks operatsiooniks valmistumine ja elu pärast operatsiooni. Ravijuhendite Nõukoda 2016.
Internetis: http://ravijuhend.ee/juhendid/patsiendijuhendid-2/bariaatrilise-patsiendi-kasitlus
8) Pitsi, et al. Eesti toitumis- ja liikumissoovitused 2015. Tervise Arengu Instituut. Tallinn, 2017.
Internetis: https://intra.tai.ee//images/prints/documents/149019033869_eesti%20toitumis-%20ja%20liikumissoovitused.pdf

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad tõendid: Kursus loetakse läbinuks kui osaleja on 100%-selt osalenud auditoorses õppetöös. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus, vastavalt läbitud mahule: 22,65 akadeemilist tundi (ilma praktikata); 30,65 akadeemilist tundi (koos praktikaga).

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbiviivad lektorid
Urmeli Joost (RN, MSc) diabeediõde, AS Põlva Haiga
Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus, MSc), õppejõud-õpetaja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Dr Merike Meren (MD) silmaarst, Mustamäe Silmakeskus ja Kreutzwaldi Silmakeskus
Tiina Mitt (RN, diabeediõendus) diabeediõde, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiga
Kristel Janvest (RN, CBN, MSc), bariaatriaõde, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Varje Mantsik (RN) dialüüsiõde, AS Lääne Tallinna Keskhaigla

 

KOOLITUSE PROGRAMM

1. päev (17.november 2017)

12.30–13.00 KOHVIPAUS ja registreerumine

13.00–13.45 Diabeedi etioloogia

Urmeli Joost (RN, MSc) diabeediõde, AS Põlva Haigla

13.45–14.15 Diabeedi diagnoosimine ja differentsiaaldiagnostika (sh ülesanded)

Urmeli Joost (RN, MSc) diabeediõde, AS Põlva Haigla

14.15–14.45 KOHVIPAUS

14.45–15.30 Diabeedi tüsistused

Urmeli Joost (RN, MSc) diabeediõde, AS Põlva Haigla

15.30–16.00 Diabeetiline retinopaatia

Dr Merike Meren (MD) silmaarst, Mustamäe Silmakeskus; Kreutzwaldi Silmakeskus

16.00–16.45 Jalgade läbivaatus ja diabeetiline jalg

Tiina Mitt (RN, diabeediõendus) diabeediõde, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiga

 

2. päev (11.detsember 2017)

12.30–13.00 KOHVIPAUS ja registreerumine

13.00–13.30 Tasakaalustatud toitumine, erinevad dieedid

Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus, MSc), õppejõud-õpetaja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

13.30–14.15 Süsivesikute lugemine (sh  praktilised ülesanded)

Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus, MSc), õppejõud-õpetaja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

14.15–14.45 KOHVIPAUS

14.45–15.15 Diabeet ja füüsiline aktiivsus

Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus, MSc), õppejõud-õpetaja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

15.15–15.45 Diabeet ja mootorsõiduki juhtimine, reisimine ning haigestumine

Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus, MSc), õppejõud-õpetaja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

15.45–16.15 Diabeetiline nefropaatia ja toitumine

Varje Mantsik (RN) dialüüsiõde, Lääne Tallinna Keskhaigla

16.15–16.45 Toitumine enne ja pärast bariaatrilist operatsiooni

Kristel Janvest (RN, CBN, MSc), bariaatriaõde, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

 

3. päev (12.01.2018)

12.30–13.00 KOHVIPAUS ja registreerumine

13.00–13.15 Diabeediravi eesmärgid

Urmeli Joost (RN, MSc) diabeediõde, AS Põlva Haigla

13.15–14.00 Diabeedi ravimid (sh praktilised ülesanded)

Urmeli Joost (RN, MSc) diabeediõde, AS Põlva Haigla

14.00–14.30 KOHVIPAUS

14.30–15.15 Insuliinravi alustamine ja insuliini annuste tiitrimine (sh praktilised ülesanded)

Urmeli Joost (RN, MSc) diabeediõde, AS Põlva Haigla

15.15–15.45 Diabeediravimite koostoime enamlevinud ravimitega

Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus, MSc), õppejõud-õpetaja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

15.45–16.30 Veresuhkru monitooring, glükomeeter, süstevahendid (sh praktilised ülesanded)

Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus, MSc), õppejõud-õpetaja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

16.30–16.45 KOOLITUSE AUDITOORSE OSA LÕPETAMINE

 

Koolitusele tagasiside andmine: Tagasiside andmine on vabatahtlik ja anonüümne. Tagasiside andmise võimalus tekib pärast koolituse läbimist. Tagasiside vorm on veebipõhine. Tagasiside vormiga hinnatakse üldist rahulolu koolituse korraldusega, koolituskeskkonnaga, lektoritega ning ainekava sisu ja mahuga. Tagasiside andmise võimalusest informeeritakse osalejaid koolituspäeval ning pärast koolitust e-maili teel.

Osavõtutasu tagastamine: Koolitusel osalemine on TASUTA! Kui Te mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palume sellest teatada kirjalikult e-maili aadressile koolitus@diabeedispetsialistid.ee

Vaidluste lahendamine: Vaidlused lepingupoolte vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel.
Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

Koolitusele registreerumine: Koolitusele registreerumiseks saata email koos järgnevate andmetega (nimi, isikukood, ametikoht, ettevõte, e-post) e-maili aadressile koolitus@diabeedispetsialistid.ee.

Lisainfo: tel 53 733 589 (Maarja Randväli) või 58 144 534 (Urmeli Joost)

Details

Start:
17. November 2017, 12:30
End:
12. January 2018, 16:45

Organizer

MTÜ Diabeedispetsialistid; Tallinna Perearstide Selts (koostööpartner); MSD/Oriola (koostööpartner)

Venue

Nordic Hotel Forum
Viru väljak 3
Tallinn, 10111 Eesti
+ Google Map
No Comments

Post A Comment