Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

DIABEETI PÕDEVA PATSIENDI MITMEKÜLGNE KÄSITLUS 2018 kevad

2. April 2018 - 8. June 2018

Free

DIABEETI PÕDEVA PATSIENDI MITMEKÜLGNE KÄSITLUS 2018 kevad

Õppekava nimetus: DIABEETI PÕDEVA PATSIENDI MITMEKÜLGNE KÄSITLUS

Õppekava rühm: Õenduse ja ämmaemanduse õppekavarühm; Teraapia ja taastusravi õppekavarühm

Majandusteatise number:198117

Kuupäevad: 02.04; 16.05; 08.06

Korraldaja: MTÜ Diabeedispetsialistid

Koostööpartnerid: Tallinna Perearstide Selts

Sihtgrupp: Pereõed

Õpingute alustamise tingimused: Töötamine või töö alustamine pereõena

Oodatav osalejate arv: 25 osalejat

Koolituse maht: 22,65 akadeemilist tundi ( koos vaatluspraktikaga 30,65 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Dorpati Konverentsikeskus, ruum Parrot,Turu  2, TASKU Keskus,TARTU

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õpe toimub konverentsikeskuste ruumides. Konverentsikeskuste ruumid on varustatud traadita/traadiga internetiühenduse, ekraani, dataprojektori ja helisüsteemiga.

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinu teab diabeedi etioloogiat ja haigusega kaasnevaid tüsistusi ning oskab diabeeti põdevat patsienti nõustada toitumise ja diabeedi ravi osas.

 

Õpiväljundid:

Koolituse edukalt läbinu

1) Nimetab erinevaid diabeedi tüüpe ja teab nende etioloogiat

2) Tunneb erinevad diabeedi diagnoosimise võimalusi ning nimetab diagnoosimise kriteeriume

3) Teab potentsiaalseid diabeediga kaasnevaid tüsistusi, oskab patsienti nende suhtes hinnata ning tunneb tüsistuste käsitlust

4) Teab füüsilise koormuse soovitusi ning oskab analüüsida füüsilise koormuse mõju glükeemilisele kontrollile

5) Tunneb toitumissoovituste andmise põhimõtteid diabeedi korral, enne ja pärast bariaatrilist operatsiooni ning kroonilise neeruhaigusega patsientidel

6) Oskab arvestada süsivesikute portsjoneid

7) Nimetab erinevaid diabeedi ravis kasutatavaid ravimklasse, oskab analüüsida nende toimet ja peamisi kõrvaltoimeid

8) Tunneb insuliinravi alustamise ja annuste muutmiste põhimõtteid

9) Oskab kasutada diabeedi ravis kasutatavaid abivahendeid

Õppetöö vormid ja mahud tundides: Iseseisev töö 10 tundi; loengud 10 tundi; seminarid 1 tund

 

Õppetöö vormid ja mahud tundides: Iseseisev töö 10 tundi; loengud 9,65 tundi; seminarid  1 tundi; praktikumid 1,65 tundi; vaatluspraktika 8 tundi.

Õppe sisu:

 

Kohustuslike õppematerjalide loend:

1) Ambos A, Raie E, Kiudma T, et al. 2. tüüpi diabeedi Eesti ravijuhend 2016. Eesti Arst. 2016;95:456–73.

Internetis: http://eestiarst.ee/2-tuupi-diabeedi-eesti-ravijuhend-2016/

2) American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2017. Diabetes Care; 2017;40:S1–135.

Internetis:http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2016/12/15/40.Supplement_1.DC1/DC_40_S1_final.pdf

3) MTÜ Diabeedispetsialistid kodulehekülg

Internetis: www.diabeedispetsialistid.ee

4) Einberg Ü, Shor R, Paal M, et al. Diabeet Lastel ja Noortel. Tallinn: Eesti laste ja Noorte Diabeedi Ühing; 2013.

Internetis: http://lastediabeet.ee/diabeedist/raamat-diabeet-lastel-ja-noortel/

5) Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus, RJ-N/…….. Ravijuhendite nõukoda. 2017.

Internetis: http://ravijuhend.ee/juhendid/ravijuhendid/148/kroonilise-neeruhaiguse-ennetus-ja-kasitlus

6) Bariaatrilise patsiendi käsitlus enne ja pärast kirurgilist sekkumist. RJ_E/12.1-2016. Ravijuhendite nõukoda 2016.

Internetis: http://ravijuhend.ee/juhendid/ravijuhendid/136/bariaatrilise-patsiendi-kasitlus

7) Bariaatriliseks operatsiooniks valmistumine ja elu pärast operatsiooni. Ravijuhendite Nõukoda 2016.

Internetis: http://ravijuhend.ee/juhendid/patsiendijuhendid-2/bariaatrilise-patsiendi-kasitlus

8) Pitsi, et al. Eesti toitumis- ja liikumissoovitused 2015. Tervise Arengu Instituut. Tallinn, 2017.

Internetis: https://intra.tai.ee//images/prints/documents/149019033869_eesti%20toitumis-%20ja%20liikumissoovitused.pdf

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad tõendid: Kursus loetakse läbinuks kui osaleja on 100%-selt osalenud auditoorses õppetöös. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus, vastavalt läbitud mahule: 22,65 akadeemilist tundi. Kui läbitud ka vaatluspraktika siis  30,65 akadeemilist tundi.

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitust läbiviivad lektorid:

  • Urmeli Joost (RN, MSc) diabeediõde, AS Põlva Haiga
  • Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus, MSc), õppejõud-õpetaja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  • Dr Kalev Nõupuu arst-õppejõud (MD,PhD,FEBO) SA TÜK silmakliinik
  • Pille Jagomäe (RN, diabeediõendus) diabeediõde,jalaraviõde  Lõuna Eesti Haigla AS
  • Kristel Janvest (RN, CBN, MSc), bariaatriaõde, Kaalukirurgia Keskus
  • Varje Mantsik (RN) dialüüsiõde, AS Lääne Tallinna Keskhaigla

 

KOOLITUSE PROGRAMM

1 päev (02.04.2018)

13.00–13. KOHVIPAUS ja registreerumine

13.30–14.15 Diabeedi etioloogia

Urmeli Joost (RN, MSc) diabeediõde, AS Põlva Haigla

14.15–14.50Diabeedi diagnoosimine ja differentsiaaldiagnostika (sh ülesanded)

Urmeli Joost (RN, MSc) diabeediõde, AS Põlva Haigla

14.50–15.05 KOHVIPAUS

15.05–15.50 Diabeedi tüsistused

Urmeli Joost (RN, MSc) diabeediõde, AS Põlva Haigla

15.50-16.30 Jalgade läbivaatus ja diabeetiline jalg

Pille Jagomäe  (RN, diabeediõendus) diabeediõde, Lõuna Eesti Haigla AS

16.30-17.00 Diabeetiline retinopaatia

Dr Kalev Nõupuu arst-õppejõud (MD,PhD,FEBO) SA TÜK silmakliinik

 

2. päev (16.05.2018)

12.30–13.00 KOHVIPAUS ja registreerumine

13.00–13.30 Tasakaalustatud toitumine, erinevad dieedid

Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus, MSc), õppejõud-õpetaja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

13.30–14.20 Süsivesikute lugemine (sh  praktilised ülesanded)

Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus, MSc), õppejõud-õpetaja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

14.20–14.50 KOHVIPAUS

14.50–15.20 Diabeet ja füüsiline aktiivsus

Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus, MSc), õppejõud-õpetaja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

15.20–15.50 Diabeet ja mootorsõiduki juhtimine, reisimine ning haigestumine

Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus, MSc), õppejõud-õpetaja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

15.50–16.25 Diabeetiline nefropaatia ja toitumine

Varje Mantsik (RN) dialüüsiõde, Lääne Tallinna Keskhaigla

16.25–17.00 Toitumine enne ja pärast bariaatrilist operatsiooni

Kristel Janvest (RN, CBN, MSc), bariaatriaõde,Kaalukirurgia Keskus

 

3.päev (08.06.2018)

12.30–13.00 KOHVIPAUS ja registreerumine

13.00–13.15 Diabeediravi eesmärgid

Urmeli Joost (RN, MSc) diabeediõde, AS Põlva Haigla

13.15–14.00 Diabeedi ravimid (sh praktilised ülesanded)

Urmeli Joost (RN, MSc) diabeediõde, AS Põlva Haigla

14.00–14.30 KOHVIPAUS

14.30–15.15 Insuliinravi alustamine ja insuliini annuste tiitrimine (sh praktilised ülesanded)

Urmeli Joost (RN, MSc) diabeediõde, AS Põlva Haigla

15.15–15.45 Diabeediravimite koostoime enamlevinud ravimitega

Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus, MSc), õppejõud-õpetaja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

15.45–16.30 Veresuhkru monitooring, glükomeeter, süstevahendid (sh praktilised ülesanded)

Maarja Randväli (RN, kliiniline õendus, MSc), õppejõud-õpetaja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

16.30–16.45 KOOLITUSE AUDITOORSE OSA LÕPETAMINE

Koolitusele tagasiside andmine: Tagasiside andmine on vabatahtlik ja anonüümne. Tagasiside andmise võimalus tekib pärast koolituse läbimist. Tagasiside vorm on veebipõhine. Tagasiside vormiga hinnatakse üldist rahulolu koolituse korraldusega, koolituskeskkonnaga, lektoritega ning ainekava sisu ja mahuga. Tagasiside andmise võimalusest informeeritakse osalejaid koolituspäeval ning pärast koolitust e-maili teel.

 

Osavõtutasu tagastamine: Koolitusel osalemine on TASUTA! Kui Te mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palume sellest teatada kirjalikult e-maili aadressile koolitus@diabeedispetsialistid.ee

 

Vaidluste lahendamine: Vaidlused lepingupoolte vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel.

Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

Koolitusele registreerumine: Koolitusele registreerumiseks saata email koos järgnevate andmetega (nimi, isikukood, ametikoht, ettevõte, e-post) e-maili aadressile koolitus@diabeedispetsialistid.ee.

Lisainfo: tel 53 733 589 (Maarja Randväli) või 58 144 534 (Urmeli Joost)

 

Details

Start:
2. April 2018
End:
8. June 2018
Cost:
Free
Website:
www.diabeedispetsialistid.ee

Organizer

MTÜ Diabeedispetsialistid
Email:
koolitus@diabeedispetsialistid.ee
Website:
www.diabeedispetsialistid.ee

Venue

Dorpati Konverentsikeskus, ruum Parrot
Turu 2
tartu, Estonia
+ Google Map
Website:
http://diabeedispetsialistid.ee/kalender/
No Comments

Post A Comment