Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

DIABEET JA NEER

4. December 2017, 09:00 - 15:45

45EUR

 

Õppekava nimetus: DIABEET JA NEER
Õppekava rühm: Õenduse ja ämmaemanduse õppekavarühm; Meditsiin
Majandustegevusteatise number: 168557
Kuupäev: 4. detsember
Korraldaja: MTÜ Diabeedispetsialistid
Sihtgrupp: Diabeediõed, pereõed ja teised tervishoiutöötajad
Õpingute alustamise tingimused: Algteadmised diabeedist ja selle juhtimisest
Oodatav osalejate arv:  kuni 150  osalejat
Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, 10120, TALLINN. NB! Koolitus võtab aset Mare maja auditooriumis  m-134 (auditoorium on uksest sisse, esimesel korrusel, paremat kätt), mille sissepääs on Uus-sadama 5.
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorium on varustatud internetiühenduse, dataprojektori ja helisüsteemiga. Auditoorium mahutab maksimaalselt 150 inimest.
Koolituse eesmärk: Koolituse läbinu tunneb diabeetilise nefropaatia etiopatoloogiat, kulgu ja käsitlus ning mõistab diabeediravi võimalusi kroonilise neeruhaigusega patsientidel.
Õpiväljundid:
Koolituse edukalt läbinu

  • Teab neerude funktsiooni organismis ning neerufunktsiooni hindamise võimalusi
  • Mõistab diabeetilise nefropaatia etiopatoloogiat
  • Mõistab diabeediravi võimalusi kroonilise neeruhaigusega patsientidel
  • Nimetab neeruasendusravi võimalusi
  • Nimetab neerusiirdamise näidustusi ja postoperatiivset ravi
  • Tunneb toitumissoovituste põhimõtteid kroonilise neeruhaigusega patsientidel

Õppetöö vormid ja mahud tundides: Iseseisev töö 3 tundi; loengud 5 tundi

Ülesehitus ja mahtÕppesisuPeamised õppemeetodid
Iseseisev töö 3tIseseisev töö järgnevate õppematerjalidega:
1) Ambos A, Raie E, Kiudma T, et al. 2. tüüpi diabeedi Eesti ravijuhend 2016. Eesti Arst. 2016;95:456–73.
2) American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2017. Diabetes Care; 2017;40:S1–135.
3) MTÜ Diabeedispetsialistid kodulehekülg
4)Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus, RJ-N/…….. Ravijuhendite nõukoda. 2017.
5)Kroonilise neeruhaiguse patsiendijuhend. Patsiendijuhend PJ-N/20.1-2017 Ravijuhendite Nõukoda. 2017
Iseseisev töö kohustuslike õppematerjalidega
Auditoorne töö 5tLoengud:
Neerude funktsioon organismis
Diabeetilise nefropaatia etioloogia ja patofüsioloogia
SGLT2 inhibiitorite kasutamine diabeedi ravis
Krooniline neeruhaigus ja antidiabeetilised ravimid
Neeruasendusravi
Diabeet ja neerusiirdamine
Neerupuudulikkus ja toitumine
Aktiivne osalemine loengutes

Kohustuslike õppematerjalide loend:

1) Ambos A, Raie E, Kiudma T, et al. 2. tüüpi diabeedi Eesti ravijuhend 2016. Eesti Arst. 2016;95:456–73.
Internetis: http://eestiarst.ee/2-tuupi-diabeedi-eesti-ravijuhend-2016/
2) American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2017. Diabetes Care; 2017;40:S1–135.
Internetis:http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2016/12/15/40.Supplement_1.DC1/DC_40_S1_final.pdf
3) MTÜ Diabeedispetsialistid kodulehekülg
Internetis: www.diabeedispetsialistid.ee
4)Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus, RJ-N/…….. Ravijuhendite nõukoda. 2017.
Internetis: http://ravijuhend.ee/juhendid/ravijuhendid/148/kroonilise-neeruhaiguse-ennetus-ja-kasitlus
5)Kroonilise neeruhaiguse patsiendijuhend. Patsiendijuhend PJ-N/20.1-2017 Ravijuhendite Nõukoda. 2017
Internetis: http://ravijuhend.ee/patsiendivarav/juhendid/71/kroonilise-neeruhaiguse-patsiendijuhend

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad tõendid: Kursus loetakse läbinuks kui osaleja on 100%-selt osalenud õppetöös. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbiviivad lektorid

Dr Madis Ilmoja, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, Nefroloogiakeskuse juhataja
Dr Evelin Seppet, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, nefroloog
Dr Ulvi Merendi, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, endokrinoloog
Dr Kristina Korjus, Tartu Ülikool, endokrinoloogia arst-resident
Varje Mantsik, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, dialüüsiõde

KOOLITUSE PROGRAMM:
9.00–10.00 REGISTREERUMINE
10.00–10.15 MTÜ Diabeedispetsialistid tervistus
10.15–10.45 Neerude funktsioon organismis (30min)
Varje Mantsik, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, dialüüsiõde
10.45–11.15 Diabeetilise nefropaatia etioloogia ja patofüsioloogia (30min)
Dr Madis Ilmoja, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, Nefroloogiakeskuse juhataja
11.15–11.45 SGLT2 inhibiitorite kasutamine diabeedi ravis (30min)
Dr Kristina Korjus, Tartu Ülikool, endokrinoloogia arst-resident
11.45–12.45 LÕUNA
12.45–13.30 Krooniline neeruhaigus ja antidiabeetilised ravimid(45min)
Dr Ulvi Merendi, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, endokrinoloog
13.30–14.00 Neeruasendusravi (30min)
Dr Evelin Seppet, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, nefroloog
14.00–14.30 Diabeet ja neerusiirdamine (30min)
Dr Madis Ilmoja, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, Nefroloogiakeskuse juhataja
14.30–15.00 KOHVIPAUS
15.00–15.45 Neerupuudulikkus ja toitumine (45min)
Varje Mantsik, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, dialüüsiõde

Koolitusele tagasiside andmine: Tagasiside andmine on vabatahtlik ja anonüümne. Tagasiside andmise võimalus tekib pärast koolituse läbimist. Tagasiside vorm on veebipõhine. Tagasiside vormiga hinnatakse üldist rahulolu koolituse korraldusega, koolituskeskkonnaga, lektoritega ning ainekava sisu ja mahuga. Tagasiside andmise võimalusest informeeritakse osalejaid koolituspäeval ning pärast koolitust e-maili teel.

Osavõtutasu tagastamine: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teada anda emaili teel koolitus@diabeedispetsialistid.ee või info@diabeedispetsialistid.ee. Kui osaleja teavitab mitteosalemisest 7 kalendripäeva enne ürituse toimumist tagastatakse osalemistasu 100% ulatuses. Osavõtutasust tagastatakse 50% juhul, kui loobumine toimub 6-3 kalendripäeva enne ürituse toimumist. Osavõtutasu ei tagastata, kui loobumine toimub hiljem kui 3 kalendripäeva enne ürituse toimumist.

Vaidluste lahendamine: Vaidlused lepingupoolte vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

Lisainfo: tel 58 144 534 (Urmeli Joost) või 53 733 589 (Maarja Randväli)

Details

Date:
4. December 2017
Time:
09:00 - 15:45
Cost:
45EUR

Organizer

MTÜ Diabeedispetsialistid
Email:
koolitus@diabeedispetsialistid.ee
Website:
www.diabeedispetsialistid.ee

Venue

Tallinna Ülikool
Narva mnt 25
Tallinn, Estonia
+ Google Map
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.